Electrical Safety Test

การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล

Quality and Occupation Health and Safety
(Quality and Occupation Health and Safety of Environmental and Medical Devices in Hospital under Bureau of Promotion Health) เพื่อให้สอดคล้องกับการผลักดันของหน่วยงานภาครัฐคือ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใต้การบริหารงาน ของกระทรวงสาธารณสุข โดย มีกลุ่มสินค้า 10 กลุ่ม

GW Instek, GPT-9500 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัย สำหรับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ชนิดหลายช่องสัญญาณ ขนาด 150VA

GPT-9500.jpg เครื่องทดสอบความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบหลายช่องสัญญาณ ในแต่ละรุ่นย่อยมีสแกนเนอร์ในตัว สามารถสั่งทำงานได้ต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันถึง 8 ช่องสัญญาณ เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย IEC, EN, UL, CSA, GB, JIS และอื่นๆ

Metrel MI 3360 OmegaPAT XA เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3360 OmegaPAT XA Appliance / Machine / Switchboard safety เครื่องมือสำหรับทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าแบบมือถือสำหรับงานภาคสนาม เป็นเครื่องมือทดสอบสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ยกระดับความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

GPT-9800 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 200VA

GPT-9800 Series 200VA Electrical Safety Tester GW Instek GPT-9800 Series เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 200 VA/40mA เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3311 เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3311 GammaGT Portable Appliance Tester Metrel MI 3311 Gamma GT เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบมือถือเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน เป็นเครื่องมือทีมีความสามารถสูง ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับงานทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

GW Instek GPT-12000 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ขนาด 200VA (Hipot Tester)

GPT-12004_F_19081210550.jpg เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ขนาด 200VA มาพร้อมกับมาตรฐาน with IEC 61010-2-034 ซึ่งเป็นเครื่องที่เหมาะกับการใช้งาน ที่ครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ของเครื่องใช้ไฟฟ้า และสามารถเก็บข้อมูลผลการวัด ผ่านทาง USB Flash Drive หรือเชื่อมต่อทาง Interface Output ได้หลายช่องทาง

GPT-9600 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 100VA

GPT-9600 Series 100VA Electrical Safety Tester GW Instek GPT-9600 Series เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 100 VA/20mA เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

GPT-9900 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 500VA

GPT-9900 Series 500VA Electrical Safety TesterGW Instek GPT-9900 Series เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 500 VA/100mA เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3394 เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

Metrel MI 3394 CE MultiTesterXA Metrel MI 3394 CE MultiTesterXA เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าและตรวจสอบมาตรฐาน CE แบบเคลื่อนที่ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน, เครื่องจักรกลไฟฟ้า และแผงควบคุมไฟฟ้า ในระหว่างการผลิต