Electrical Safety Test

การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล

Quality and Occupation Health and Safety
(Quality and Occupation Health and Safety of Environmental and Medical Devices in Hospital under Bureau of Promotion Health) เพื่อให้สอดคล้องกับการผลักดันของหน่วยงานภาครัฐคือ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใต้การบริหารงาน ของกระทรวงสาธารณสุข โดย มีกลุ่มสินค้า 10 กลุ่ม

Seaward EV100 เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

Seaward EV100 Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE)
เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่สามารถรองรับการจัดการ asset management ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยาก

GW Instek GCT-9040 เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

GW Instek GCT-9040 AC Ground Bond Testerเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยทดสอบความทนทานของสายกราวด์จากเปลือกนอกของผลิตภัณฑ์หรือ Ground Bond Test ชนิด AC current ที่สามารถจ่ายกระแสทดสอบได้มากถึง 40 A สำหรับทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าในสายการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

Clare HAL 104 เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในสายการผลิต

HAL 104 Electrical Safety
HAL 104 เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แนะนำในขบวนการผลิต (Production Line) เนื่องจากรองรับการทดสอบ ในระบบออโตเมชั่น เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

GPT-9600 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 100VA

GPT-9600 Series 100VA Electrical Safety Tester
GW Instek GPT-9600 Series เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 100 VA/20mA เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

GPT-9900 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 500VA

GPT-9900 Series 500VA Electrical Safety Tester
GW Instek GPT-9900 Series เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 500 VA/100mA เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3309 BT DeltaGT เครื่องทดสอบความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3309 BT DeltaGT
Metrel MI 3309 BT Delta GT เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบมือถือเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน พร้อมซอฟต์แวร์บน PC สำหรับอัพโหลดขั้นตอนการตรวจสอบอัตโนมัติ, จัดการโครงการ ..

Metrel MI 2170 MultiServicer เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

Metrel MI 2170 MultiServicer
METREL รุ่น MI 2170 เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องจักร เมนสวิทซ์บอร์ดควบคุมระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม ในห้องซ่อมบำรุง เพื่อป้องกันอันตรายและเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐาน , IEC 60204, EN 60439-1, VDE 701, VDE 702, ..

Metrel MI 2094 CE Multitester เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

Metrel MI 2094 CE Multitester
METREL รุ่น MI 2094 เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องจักร เมนสวิทซ์บอร์ดควบคุมระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม ในห้องซ่อมบำรุง เพื่อป้องกันอันตรายและเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐาน IEC/EN 61557, IEC/EN 60204 E.d.5, ..

Metrel MI 3360 OmegaPAT XA เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3360 OmegaPAT XA Appliance / Machine / Switchboard safetyเครื่องมือสำหรับทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าแบบมือถือสำหรับงานภาคสนาม เป็นเครื่องมือทดสอบสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ยกระดับความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

Metrel MI 3394 เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

Metrel MI 3394 CE MultiTesterXA
Metrel MI 3394 CE MultiTesterXA เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าและตรวจสอบมาตรฐาน CE แบบเคลื่อนที่ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน, เครื่องจักรกลไฟฟ้า และแผงควบคุมไฟฟ้า ในระหว่างการผลิต

Clare HAL LED เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า - อุปกรณ์ส่องสว่าง

Clare HAL LEDClare HAL LED เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เป็นอุปกรณ์ส่องสว่าง ที่แนะนำในขบวนการผลิต (Production Line) เนื่องจากรองรับการทดสอบ ในระบบออโตเมชั่น เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้า

เครื่องทดสอบสถานีชาร์จรถไฟฟ้า Seaward EV100 Electric Vehicle Service

Seaward EV100 Electric Vehicle Serviceเครื่องทดสอบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้านความปลอดภัย (EVSE : Electric Vehicle Supply Equipment)

  • รองรับการจัดการ asset management
  • ทำงานง่ายๆ ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยาก
  • ง่ายๆ รวดเร็ว รายงานผลการทดสอบ จากภาคสนาม ผ่านแอปพลิเคชั่น Line or Email บนมือถือ

GPT-9800 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 200VA

GPT-9800 Series 200VA Electrical Safety Tester
GW Instek GPT-9800 Series เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 200 VA/40mA เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3311 เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3311 GammaGT Portable Appliance Tester
Metrel MI 3311 Gamma GT เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบมือถือเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน เป็นเครื่องมือทีมีความสามารถสูง ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับงานทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

Metrel MI 3305 OmegaGTPlus เครื่องทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำห้องซ่อม

Metrel MI 3305 OmegaGTPlusเป็นเครื่องทดสอบความความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ

  • ฟังก์ชั่นการทดสอบครอบคลุมการทำงานในเครื่องเดียว
  • ทดสอบ Continuity 200mA/10A/25A, Insulation 250Vdc/500Vdc
  • ทดสอบ SubStitute, Differential and Touch Leakage Current
  • ทดสอบ Flash and PRCD Test
  • ทดสอบ IEC Lead and Function Test

Metrel MI 3321 เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

Metrel MI 3321 MultiServicerXA
METREL รุ่น MI 3321 เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน, เครื่องจักรกลไฟฟ้า และแผงควบคุมไฟฟ้า ในระหว่างการผลิต พร้อมซอฟต์แวร์ บน PC สำหรับอัพโหลดขั้นตอนการตรวจสอบอัตโนมัติ ..

Clare B433R Stand Alone Earth / Ground Bond Tester

B433R Stand Alone Earth / Ground Bond Tester
The B433R Earth bond tester is cost effective and suited to manufacturing or laboratory environments. It can deliver a test current of 25A through a resistance/impedance of 0.1Ω from a low voltage AC source.