Electrical Meter

GW Instek PCS-1000 Precision Current Shunt Meter

GW Instek PCS-1000 Precision Current Shunt Meter
PCS1000 เป็น 300A AC/DC current shunt ชนิดความแม่นยำสูงที่ได้รวม Volt meter และ Amp meter ไว้ในตัว ทำให้การทดสอบที่ต้องใช้ current shunt ต่อร่วมกับ precision volt & amp meter เป็นเรื่องสะดวกยิ่งขึ้น

Fluke TL2X4W-TWZ แหนบคีบวัดความต้านทาน SMD แบบ 2x4 สาย

Fluke TL2X4W-TWZ
Fluke TL2X4W-TWZ เป็นสายวัดความต้านทาน ที่มีปลายคีบลักษณะแหนบ สำหรับใช้กับอุปกรณ์ SMD โดยการวัดแบบ 2x4 สาย ใช้งานร่วมกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ความเที่ยงตรงสูง Fluke 8808A, 8845A และ 8846A

Fluke 8845A, 8846A ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ความแม่นยำสูง

Fluke 8845A, 8846A
มัลติมิเตอร์ความแม่นยำสูงขนาด 6.5 หลัก ที่มีความสามารถหลากหลาย ประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆ มากมาย และยังสามารถวัดอุณหภูมิ, ค่าความจุ, คาบเวลาและความถี่

BK Precision 310 ดิจิตอลมิลลิโอห์มมิเตอร์

ิิBK Precision 310

วัดค่ามิลลิโอห์มในแบบ 4 สาย เคลวิน
มาตรฐาน IEC/EN61010-1 / CE
อุปกรณ์มาตรฐาน : สายวัดเคลวิน 4 สาย, สายสะพายและแบตเตอรี่

Fluke 8808A ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ความละเอียดสูง 5.5 หลัก

Fluke 8808A
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ชนิดความละเอียดสูง มีฟังค์ชั่นการวัดที่ครอบคลุม ทั้งการวัด โวลต์, โอห์ม และ แอมป์ รวมถึงการวัดความถี่ มีปุ่มตั้งค่าการวัดที่เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย สำหรับงานในโรงงานผลิต, งานพัฒนา และงานซ่อมบำรุง

Fluke 8508A ดิจิตอลมัลติมิเตอร์คุณภาพสูงสำหรับ Calibration Lab

Fluke 8508A
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์คุณภาพสูง สำหรับ Calibration Lab ด้วยฟังก์ชัน และความแม่นยำยอดเยี่ยม