เครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า

Fluke 6100A Electrical Power Standard

Fluke 6100A
With the Fluke 6100A Electrical Power Standard, power and power quality measurement devices can be checked, verified, and calibrated with one highly accurate instrument.

Fluke 5320A เครื่องสอบเทียบมัลติฟังก์ชัน สำหรับเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า

Fluke 5320A
เครื่องสอบเทียบแบบมัลติฟังก์ชัน ที่ช่วยให้คุณสามารถสอบเทียบเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้าได้หลากหลายด้วยเครื่องมือเพียงเครื่องเดียว ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการสอบเทียบต่างๆ ทำได้สะดวกขึ้น Fluke 5320A ยังสามารถทำงานโดยอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์สอบเทียบ MET/CAL plus