DC Power Supply Tester

GW Instek PCS-1000 Precision Current Shunt Meter

GW Instek PCS-1000 Precision Current Shunt Meter
PCS1000 เป็น 300A AC/DC current shunt ชนิดความแม่นยำสูงที่ได้รวม Volt meter และ Amp meter ไว้ในตัว ทำให้การทดสอบที่ต้องใช้ current shunt ต่อร่วมกับ precision volt & amp meter เป็นเรื่องสะดวกยิ่งขึ้น

Prodigit 3610C เครื่องทดสอบเพาเวอร์ซัพพลายอัตโนมัติ

Prodigit 3610
ใช้ทดสอบสเปกและฟังค์ชั่นของเพาเวอร์ซัพพลายเอาต์พุตเดี่ยว, อะแดปเตอร์, ชาร์จเจอร์ โดยการโปรแกรมผ่านเครื่อง PC เหมาะกับการทดสอบในงานผลิต และงานออกแบบพัฒนา