เครื่องจ่ายไฟดีซี แบบแร็ก

Sorensen XG/XTR Series 850 W 1U Half Rack Programmable DC Power Supply

Sorensen XG/XTR Series

  • Power 850 W
  • Voltage 6 - 8 - 12 - 20 - 33 - 40 - 60 - 80 - 100 - 150 - 300 - 600 V
  • High power density
  • Scalable, Multi - unit design
  • Multi - channel support

Sorensen DCS Series 1 - 3 kW General Purpose DC Power Supply

Sorensen DCS Series
Sorensen DCS Series

  • Power 1 – 3 kW
  • Voltage 8 - 10 - 20 - 33 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 150 - 300 - 600 V
  • High power density
  • Low noise & ripple
  • High programming resolution

Amrel SPS/HPS Series Hight-Power Programmable DC Switching Power Supply

Amrel SPS/HPS Series
Power Rating : 3.3kW ~ 45kW (SPS Series), 30kW ~ 900kW+ (HPS Series)
Voltage Rating : 5Vdc ~ 1000Vdc (SPS Series), 16Vdc ~ 2500Vdc (HPS Series)
Current Rating : 3Adc ~ 2700Adc (SPS Series), 30Adc ~ 6000Adc (HPS Series)
Interfaces : RS-232, GPIB, ETHERNET
Dimensions : 3U/6U/9U, Full Rack (SPS Series), 22U, 28U or 40U Cabinet (HPS Series)

Amrel SPS Series Programmable DC Switching Power Suppliers

Amrel SPS SeriesPower Rating : 1.2kW ~ 1.5kW
Voltage Rating : 8Vdc ~ 800Vdc
Current Rating : 1.5Adc ~ 150Adc
Interfaces : RS-232, GPIB, USB, ETHERNET, RS-485
Dimensions : 1U or 2U, Full Rack

Amrel SPD Series Dual-channel Programmable DC Switching Power Supply

Amrel SPD SeriesPower Rating : 300W ~ 360W
Voltage Rating : 8Vdc ~ 300Vdc
Current Rating : 1 ~ 40Adc
Interfaces : RS-232, GPIB, RS-485, ETHERNET
Dimensions : 1U, Full Rack

Amrel PD Series Programmable DC Linear Power Supply

Amrel PD SeriesPower Rating : 15W ~ 2kW
Voltage Rating : 3.3Vdc ~ 350Vdc
Current Rating : 0.2Adc ~ 50Adc
Interfaces : RS-232, GPIB, USB, ETHERNET
Dimensions : 4U, 1/4 ~ Full Rack

Sorensen XFR Series แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 1200 วัตต์

Sorensen XFR Series
เป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 1200 วัตต์ สำหรับงาน R&D, ATE, Product design, Process control, Burn-in โดยตัวเครื่องสามารถติดตั้งเข้ากับตู้มาตรฐาน 19 นิ้วได้

Sorensen SGA/SGI Series แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 5 – 150 kW ความเที่ยงตรงสูง

Sorensen SGA/SGI Series
เป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 5 – 150 kW วัตต์ สำหรับงาน R&D, ATE, Product design, Process control, Burn-in โดยตัวเครื่องสามารถติดตั้งเข้ากับตู้มาตรฐาน 19 นิ้วได้

BK Precision VSP Series เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงกำลังสูงแบบสวิตชิ่ง

BK Precision VSP Series

มีขนาดเอาต์พุท 20V, 40V, 60V หรือ 120V ให้เลือกที่กำลัง 1.2 กิโลวัตต์
ขนาดกระทัดรัด 1U (1.75 นิ้ว คูณ 19 นิ้ว ตามขนาดแร็กมาตรฐาน)
ระบบระบายอากาศจากด้านหน้าผ่านไปยังด้านหลัง ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้ซ้อนกันหลายชั้น