เครื่องจ่ายไฟดีซี แบบตั้งโต๊ะ

BK Precision 1710A, 1715A, 1730A และ 1735A เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงเอาต์พุทเดียว

BK Precision 1735
ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องขนานกัน เพื่อเพิ่มกระแสเป็น 2 เท่าได้
ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องอนุกรมกันเพื่อเพิ่มแรงดันเป็น 2 เท่าได้
ทำงานต่อเนื่องที่โหลเต็มที่โดยไม่เกิดความร้อนเกิน
ป้องกันการโอเวอร์โหลดเต็มระบบ

BK Precision 9130 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง 3 เอาต์พุทแบบโปรแกรมได้

BK Precision 9130
แสดงผลและปรับแต่งแรงดันและกระแสเอาต์พุทสำหรับทั้ง 3 ช่องได้พร้อมกัน
ขนาดเล็กกระทัดรัด (ยืดเข้าแร็กได้ขนาด 2U x 1/2U)
มีระบบปัองกันแรงดันเกินและอุณหภูมิเกิน

BK Precision 9120A, 9121A, 9124 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงเอาต์พุทเดียวแบบโปรแกรมได้

BK Precision 9124

จอแสดงผลความละเอียดสูง
สอบเทียบได้โดยไม่ต้องเปิดฝาเครื่อง
ขนาดกระทัดรัดสำหรับวางบนโต๊ะหรือเข้าแร็กได้ (ขนาด 3U x ½ U)

BK Percision 1761 เครื่องจ่ายไฟตรง 3 เอาต์พุต

BK Percision 1761
จ่ายไฟได้ขนาด 0-35 VDC, 3A (ปรับกระแสได้) 2 ชุด ในแบบไม่ขึ้นแก่กัน สามารถขนาน หรืออนุกรมได้โดยไม่มีปัญหา
จ่ายไฟได้ขนาด 2-6.5 VDC, 5A 1 ชุด