เครื่องจ่ายไฟดีซี แบบตั้งโต๊ะ

Sorensen XT Series แหล่งจ่ายแรงดันฟ้ากระแสตรง ขนาดไม่เกิน 60 วัตต์

Sorensen XT Series

  • ค่าริปเปิ้ลและน้อยส์ต่ำ
  • เรกกูเลชั่นดีเยี่ยมทั้งโหลดและไลน์
  • ตอบสนองทรานส์เซี้ยนต์รวดเร็ว
  • ทำงานโหมดแรงดันคงที่และกระแสคงที่ ระบบออโตเมติคครอสโอเวอร์ พร้อมไฟแสดงโหมดทำงาน

BK Precision 1655A เครื่องจ่ายไฟกระแสสลับปรับค่าได้

BK Precision 1655

ปรับค่าเอาต์พุทได้ 0-150VAC
จ่ายเอาต์พุทได้ 3A ต่อเนื่อง, 4A ชั่วขณะ
แสดงผลค่าการรั่วไกลของ V, A, VA

BK Precision 1653A เครื่องจ่ายไฟกระแสสลับปรับค่าได้แบบ Isolate

BK Precision 1653

ปรับค่าเอาต์พุทได้ 0-150VAC
ให้เอาต์พุทต่อเนื่อง 2A
แสดงผลค่าแรงดันหรือกระแสได้

BK Precision 1785B, 1786B, 1787B และ 1788 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแบบปรับค่าได้

BK Precision 1788

โปรแกรมเอาต์พุทได้ 16 ขนาด โดยผู้ใช้
มีสวิตซ์ควบคุมเอาต์พุท ON/OFF
แสดงผลด้วยความละเอียด 10mV/10mA

BK Precision 1652, 1651A เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง 3 เอาต์พุท ขนาดกระทัดรัด

BK Precision 1651

ออกแบบให้ทำงานต่อเนื่องได้ที่อัตราจ่ายกำลังที่กำหนด
ป้องกันการลัดวงจร, แรงดันเกิน, และการกลับขั้ว
ต่อเอาต์พุทในแบบอนุกรมหรือกระแสเพื่อให้แรงดันหรือกระแสสูงขึ้นได้

BK Precision 1760A, 1761 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง 3 เอาต์พุท

BK Precision 1760

ให้เอาต์พุทขนาด 0-30VDC, 2A (1760A) 2 เอาต์พุทแยกจากกัน
ให้เอาต์พุทขนาด 0-35VDC, 3A (1761) 1 เอาต์พุทแยกจากกัน
ให้เอาต์พุทขนาด 4-6.5VDC, 5A (1760A) 1 เอาต์พุท
ให้เอาต์พุทขนาด 2-6.5VDC, 5A (1761) 1 เอาต์พุท

BK Precision 1740B, 1743B, 1746B, 1744A และ 1745A เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงเอาต์พุทเดียว

BK Precision 1745

มีขนาดแรงดันและกระแสให้เลือกหลายBK Precision
ควบคุมแรงดันได้ทั้งหยาบและละเอียด
แสดงผลทั้งกระแสและแรงดันด้วยมิเตอร์แยกจากกัน

BK Precision 1710A, 1715A, 1730A และ 1735A เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงเอาต์พุทเดียว

BK Precision 1735
ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องขนานกัน เพื่อเพิ่มกระแสเป็น 2 เท่าได้
ต่อเอาต์พุทของ 2 เครื่องอนุกรมกันเพื่อเพิ่มแรงดันเป็น 2 เท่าได้
ทำงานต่อเนื่องที่โหลเต็มที่โดยไม่เกิดความร้อนเกิน
ป้องกันการโอเวอร์โหลดเต็มระบบ

BK Precision 9130 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง 3 เอาต์พุทแบบโปรแกรมได้

BK Precision 9130
แสดงผลและปรับแต่งแรงดันและกระแสเอาต์พุทสำหรับทั้ง 3 ช่องได้พร้อมกัน
ขนาดเล็กกระทัดรัด (ยืดเข้าแร็กได้ขนาด 2U x 1/2U)
มีระบบปัองกันแรงดันเกินและอุณหภูมิเกิน

BK Precision 9120A, 9121A, 9124 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงเอาต์พุทเดียวแบบโปรแกรมได้

BK Precision 9124

จอแสดงผลความละเอียดสูง
สอบเทียบได้โดยไม่ต้องเปิดฝาเครื่อง
ขนาดกระทัดรัดสำหรับวางบนโต๊ะหรือเข้าแร็กได้ (ขนาด 3U x ½ U)