โพรบและแคลมป์วัดกระแส

Fluke i800 โพรบวัดกระแส AC แบบแคลมป์ สำหรับ DMM

Fluke i8000
เพิ่มความสามารถในการวัดกระแสไฟสลับปริมาณสูงได้ถึง 800 แอมแปร์ ใช้ได้กับ DMM ทุกรุ่นที่มีขนาดขั้วเสียบมาตรฐาน 4 มิลลิเมตร มีย่านวัดต่ำเป็นมิลลิแอมป์ให้ใช้งาน

Fluke x3000 FC Series โมดูลมิเตอร์ไร้สาย

Fluke x3000 FC Series
Fluke x3000 Series FC เป็นชุดโมดูลมิเตอร์ไร้สายที่ทำหน้าที่เป็นมิเตอร์ที่สมบูรณ์ในตัวเอง และสามารถส่งต่อค่าวัดแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ตัวหลักที่เปิดใช้งาน Fluke Connect®

Fluke i30s AC/DC Current Clamp

Fluke i30s AC/DC Current Clamp
The i30s current clamp is based on Hall Effect technology for use in measurement of both DC and AC current. The i30s may be used in conjunction with oscilloscopes and other suitable recording instruments for accurate non-intrusive current measurement.

Fluke i30 AC/DC Current Clamp

Fluke i30 AC/DC Current Clamp The i30 current clamp is based on Hall Effect technology for use in measurement of both DC and AC current. The i30 may be used in conjunction with multimeters, recorders and other suitable recording instruments for accurate non-intrusive current measurement.

i310s Current Probe

i310s Current Probe
The i310s current probe is based on Hall Effect technology for use in measurement of both DC and AC current. The i310s may be used in conjunction with oscilloscopes and other suitable recording instruments for accurate non-intrusive current measurement.

i1010 AC/DC Current Clamp

i1010 AC/DC Current Clamp
AC/DC Current clamps for DMM's

  • Battery-powered Hall-effect probe measures 1 A to 1000 A
  • 1mV/Amp output guarantees easy reading on your meter
  • Take accurate current readings without breaking the circuit

i410 AC/DC Current Clamp

i410 AC/DC Current Clamp AC/DC Current clamps for DMM's

  • Battery-powered Hall-effect probe measures 1A to 400 A
  • 1mV/Amp output guarantees easy reading on your meter
  • Take accurate current readings without breaking the circuit
  • Maximum conductor Ø 32 mm

80i-110s AC/DC Current Probe (100 A)

80i-110s AC/DC Current Probe (100 A)
The 80I-110s is compatible with any Fluke ScopeMeter Test Tool, Power Harmonics Analyzer, Oscilloscope, Multimeter, or other voltage measurement device that has the following features: BNC input connectors or if using a meter convert the banana plugs to a BNC connector.

i2000 flex AC Current Clamp

i2000 flex AC Current Clamp
The i2000 is an AC current probe utilizing the Rogowski principle. It can be used to measure currents up to 2000A when used in conjunction with multimeters, recorders or data loggers.

i3000s Flex AC Current Clamp

Fluke i3000s Flex AC Current Clamp
The i3000s Flex is an ac current clamp utilizing the Rogowski principle. It can be used to measure currents up to 3000 A when used in conjunction with oscilloscopes, recorders or data loggers.