Cleanroom

Kanomax Model 3910 เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ สำหรับคลีนรูม

Kanomax Model 3910 Portable Particle Counter
เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศรุ่นใหม่ ขนาด 6 แชนเนล สำหรับงานอุตสาหกรรม และคลีนรูม ตรวจวัดปริมาตรอากาศในอัตราสูง 50 LPM ที่ความไว 0.3 ไมครอน จอแสดงผลสี ขนาดใหญ่ แบบสัมผ้ส คล่องตัวสูง ใช้งานง่าย

Haltech HPC300 เครื่องวัดฝุ่นละออง 3 แชนเนล ขนาดมือถือ

HPC300 3-channel handheld particle counter
HAL-HPC300 เป็นเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศด้วยเลเซอร์ขนาดมือถือ ที่สามารถวัดปริมาณอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศแบบ Real time สำหรับงานด้าน ไมโครอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนกลไกที่ละเอียด, ออปติค, เภสัชกรรม, อุปกรณ์การแพทย์, แปรรูปอาหาร, และงานอากาศยาน ด้วยราคาที่ต่ำกว่า จึงเป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในงานตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคาร (IAQ)

Kanomax Model 3443 เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ

Kanomax Model 3443 Digital Dust Monitorเป็นเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศขนาดกระทัดรัด, คุณภาพสูง, วัดค่าได้แม่นยำ, มีอินเตอร์ที่ใช้งานง่าย เหมาะกับสำนักงาน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม, ห้องทดลอง และสถานที่อื่นๆ ที่จำเป็นต้องวัดการปนเปื้อนในอากาศ

Sonic WA-790 ระบบสแกนทิศทางและความเร็ว ของการไหลเวียนอากาศในอาคารควบคุม

WA-790.jpg เครื่องสแกนสามมิติเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลเวียน-กระจายอากาศ ของระบบปรับอากาศ ระบบสลายไฟฟ้าสถิต หรือศึกษาความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยของโรงพ่นสี สรุปรายงานผลเป็น 3-D vector mapping พร้อมการวิเคราะห์ผลการวัด ณ จุดต่างๆ

Fluke 985 เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ ความแม่นยำสูง น้ำหนักเบา

Fluke 985 Particle Counter Fluke 985 เครื่องวัดปริมาณฝุ่น ขนาดกระทัดรัด ทนทาน สำหรับการวัดจำนวนฝุ่นในอากาศปริมาณสูงได้อย่างแม่นยำ ในงานแก้ไขปัญหาและควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร (IAQ - Indoor Air Quality), คลีนรูม, งาน HVAC

Kanomax Model 3888 & 3889 เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศขนาดมือถือ 3 แชนเนล และ 6 แชนเนล

Kanomax Model 3888 & 3889 Handheld Particle Counter Kanomax รุ่น 3888 (3 แชนเนล) รุ่น 3889 (6 แชนเนล) เป็นเครื่องนับจำนวนอนุภาคฝุ่นละอองในอากาศขนาดมือถือสำหรับงานคลีนรูม ที่มีความเชื่อถือได้สูง สอดคล้องตามมาตรฐานใหม่ ISO 21501-4 และครบถ้วนตามข้อกำหนด RoHS มีแท่นตั้งเครื่องสำหรับการติดต่อผ่าน Wi-Fi, Ethernet, RS485 จอแสดงผลสีขนาดใหญ่ระบบสัมผัส