แคล้มป์มิเตอร์

Metrel MD 9225 แคล้มมิเตอร์วัดกระแส True RMS AC/DC

Metrel MD 9225 Industrial True RMS AC/DC Current Clamp Meter

 • วัดแรงดันไฟฟ้า True RMS ทั้งแบบ AC และ DC
 • วัดกระแสไฟฟ้า True RMS ทั้งแบบ AC และ DC สูงสุด 400A
 • วัดค่าความต้านทานและตัวเก็บประจุ
 • วัดอุณหภูมิ
 • วัดความถี่, วัดความต่อเนื่อง และทดสอบไดโอด

Metrel MD 9250 แคล้มมิเตอร์วัดกระแส True RMS AC/DC

Metrel MD 9250 Industrial True RMS AC/DC Current Clamp Meter

 • วัดแรงดันไฟฟ้า True RMS ทั้งแบบ AC และ DC
 • วัดกระแสไฟฟ้า True RMS ทั้งแบบ AC และ DC ได้สูงสุด 2000A
 • วัดค่าความต้านทาน, ตัวเก็บประจุ, ทดสอบไดโอด
 • วัดความถี่
 • วัดค่าอุณหภูมิ

Metrel MD 9240 แคล้มมิเตอร์วัดกระแส True RMS

Metrel MD 9240 True RMS Power Clamp Meter

 • วัดแรงดันไฟฟ้า True RMS ได้ทั้ง AC และ DC
 • วัดกระแสไฟฟ้าสลับ True RMS แบบ AC ได้สูงสุดถึง 1000A
 • วัดความถี่
 • วัดค่ากำลังไฟฟ้า (Active Power, Reactive Power, Apparent Power)
 • มาพร้อมกระเป๋าสายวัดแรงดันและอุณหภูมิ

Metrel MD 9235 แคล้มมิเตอร์วัดกระแส True RMS

Metrel MD 9235 TRMS Power Clamp Meter

 • วัดแรงดันไฟฟ้า True RMS ได้ทั้ง AC และ DC
 • วัดกระแสไฟฟ้าสลับ True RMS แบบ AC
 • วัดความถี่
 • วัดค่ากำลังไฟฟ้า (Active Power, Reactive Power, Appearant Power)
 • บันทึกค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า KWhr

Fluke CNX Wireless System เครื่องมือซ่อมบำรุงที่ทำงานร่วมกัน

Fluke CNX Wireless System
กล้องถ่ายภาพความร้อนช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า วันนี้คุณสามารถรู้ถึงสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาได้ ด้วยการเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพความร้อนเข้ากับโมดูลของมิเตอร์ไร้สาย ช่วยให้คุณอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้พร้อมกันจาก 5 โมดูล ในครั้งเดียวที่หน้าจอของกล้องถ่ายภาพความร้อนของคุณ

Amprobe ACD-10 PLUS, ACD-10 TRMS-PLUS แคลมป์มิเตอร์ขนาด 600A

Amprobe ACD-10 PLUS
แอมโพรบรุ่น ACD-10PLUS เป็นแคลมป์มิเตอร์ที่มีความหนาไม่ถึง 1 เซนติเมตร ( 6.35 มิลลิเมตร ) ทำให้สามารถซอกซอนเข้าวัดกระแสได้ในพื้นที่คับแคบ แต่ก็ยังคงความสามารถในการวัดกระแสจากตัวนำขนาดใหญ่ถึง 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้วได้อย่างสบาย

BK Precision 312B, 313A แคลมป์มิเตอร์ AC ขนาดเล็ก

BK Precision 312B

ย่านการวัดกระแส 600A AC
ป้องกันการโอเวอร์โหลด
ปากวัดเปิดได้กว้าง 0.98”

BK Precision 316 แคลมป์มิเตอร์ AC/DC ขนาดเล็ก

BK Precision 316

ย่านการวัด 100A AD/DC
จอแสดงผล 4 หลัก
ปิดเครื่องเองเมื่อไม่ใช้

BK Precision 325 แคลมป์มิเตอร์วัด POWER และ True RMS AC/DC

BK Precision 325

ย่านการวัด 600A AC/DC ความละเอียดสุงสด 0.1A
วัดกำลังได้สูงสุด 400KW ความละเอียด 0.01KW
จอแสดงผล LCD 3 ¾ หลัก พร้อมบาร์กราฟโดยอัตโนมัติ

Fluke i2000-3000s แคลมป์ยืดหยุ่น สำหรับวัดกระแสสูงมาก

Fluke i2000-3000s
เป็นแคลมป์วัดกระแสได้สูงมากถึง 2,000 แอมป์ AC และ 3,000 แอมป์ AC ตามลำดับ ใช้งานร่วมกับ DMM, Recorder, Data Logger, Power Quality Analyzers หรือ ออสซิลโลสโคป