เครื่องทดสอบเครื่องมือแพทย์

BC Biomedical PS-2000 เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพทางการแพทย์

BC Biomedical PS-2010 Vital Sign Simulator
เครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่ เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) คลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG (Electro Cardio Graph) เพื่อทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์

BC Biomedical MicroSim-COS เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพ ปริมาณเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที

BC Biomedical MicroSim-COS
BC Biomedical MicroSim – COS รุ่น 1111 ใช้ทดสอบเครื่องวัดสัญญาณชีพปริมาณเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที ทำหน้าที่เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แต่เต็มเปี่ยมด้วยฟังก์ชั่นการทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการการทดสอบของผู้ใช้งานในทุกๆ สถานที่

BC Biomedical NIBP-1040 เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิตทางการแพทย์

BC Biomedical NIBP-1040
เครื่องทดสอบสัญญาณชีพความดันโลหิตและสัญญาณชีพอื่นๆ รุ่น NIBP-1040 gxHoเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดสัญญาณชีพทางการแพทย์หลายชนิด โดยทำหน้าที่ เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) มีหลายรุ่น คือ NIBP-1010, NIBP-1020, NIBP-1030, NIBP-1040

BC Biomedical PS-2200 Series เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิตทางการแพทย์

BC Biomedical PS-2200 Series
เครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่ เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) เพื่อทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์

IMT CITREX H4 เครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ (Flow Meter Testing)

IMT CITREX H4 Gas Flow Analyzer IMT รุ่น CITREX H4 เป็นเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) มือถือ (Handheld) สามารถวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้วยพารามิเตอร์ อัตราการไหล, ปริมาตร, แรงดัน, อุณหภูมิ, ความชื้น, ปริมาณออกซิเจน

BC Biomedical UPM-DT-1PA เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์

BC Biomedical UPM-DT-1PA Ultrasound Power Analyzerเครื่องมือตรวจวัดค่าพลังงานของเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อการบำบัดทางกายภาพทางการแพทย์

 • ค่าความละเอียดไม่เกิน 2 mW
 • ย่านวัดค่าพลังงาน 0 to 30 Watts
 • การแสดงผล Display/Uncertainty 0.002 W
 • ย่านความถี่ 0.5 – 10 MHz
 • ขนาดหัวอัลตร้าซาวด์ < 4 ½”

BC Biomedical UPM-DT-10PA เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์

BC Biomedical UPM-DT-10PA Ultrasound Power Analyzerเครื่องมือตรวจวัดค่าพลังงานของเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อการบำบัดทางกายภาพทางการแพทย์

 • ค่าความละเอียดไม่เกิน 20 mW
 • ย่านวัดค่าพลังงาน 0 to 30 Watts
 • การแสดงผล Display/Uncertainty 0.02 W
 • ย่านความถี่ 0.5 – 10 MHz
 • ขนาดหัวอัลตร้าซาวด์ < 4 ½”

BC Biomedical USP-50SP เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์

BC Biomedical USP-50SP Ultrasound Power Analyzer

 • ความละเอียด 50 mW ย่านวัดค่าพลังงาน 0 to 30 Watts
 • สามารถวัดค่าพลังงานได้ทั้งแบบพัลซ์ และแบบต่อเนื่อง
 • การแสดงผลแบบตัวเลข แสดงค่าในหน่วยกรัมและวัตต์
 • มีฟังก์ชั่น automatic zero & stabilization
 • รองรับการสอบเทียบด้วยตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

BC Biomedical 41433 เครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ (Flow Meter Testing)

BC Biomedical 41433 Gas Flow Analyzerเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) มือถือ (Handheld) สามารถวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้วยพารามิเตอร์ดังนี้

 1. อัตราการไหล (Flow)
 2. ปริมาตร (Volume)
 3. แรงดัน (Pressure)
 4. อุณหภูมิ (Temperature)

BC Biomedical ILT74 เครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลือง

BC Biomedical ILT74 Phototheraphy Radiometer
เครื่องวัดประสิทธิภาพของการส่องไฟในการรักษาหรือบำบัดทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง เครื่องส่องไฟสำหรับภาวะตัวเหลือง

 1. ย่านวัดพลังงาน 1 – 1,999 µW/cm2/nm or 1 – 199.9 µW/cm2/nm
 2. วัดความยาวคลื่นแสง 425 -475 nanometer