เครื่องทดสอบเครื่องมือแพทย์

BC Biomedical 408 เครื่องทดสอบเครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉัยโรคทางการแพทย์ Spherical Lesion

BC Biomedical 408 - Spherical Lesion
เครื่องทดสอบคุณภาพเครื่องอัลตร้าซาวด์ที่ใช้วินิจฉัยโรคทางการแพทย์หรือทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยโรคโดยการใช้คลื่นเสียงกำลังสูงสะท้อนให้เกิดภาพ ซึ่งสามารถตรวจ เนื้อเยื่อ อวัยวะ เซลล์ต่างๆทำให้เห็นได้ถึง ความปกติและความผิดปกติ

BC Biomedical 404 เครื่องทดสอบเครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉัยโรคทางการแพทย์ Small Parts

BC Biomedical 404 - Phantom Small Parts
เครื่องทดสอบคุณภาพเครื่องอัลตร้าซาวด์ที่ใช้วินิจฉัยโรคทางการแพทย์หรือทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยโรคโดยการใช้คลื่นเสียงกำลังสูงสะท้อนให้เกิดภาพ ซึ่งสามารถตรวจ เนื้อเยื่อ อวัยวะ เซลล์ต่างๆทำให้เห็นได้ถึง ความปกติและความผิดปกติ

BC Biomedical 403 เครื่องทดสอบเครื่องอัลตร้าซาวด์วินิจฉัยโรคทางการแพทย์ Multi-Purpose

BC Biomedical 403 - Phantom Multi-Purpose
เครื่องทดสอบคุณภาพเครื่องอัลตร้าซาวด์ที่ใช้วินิจฉัยโรคทางการแพทย์หรือทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยโรคโดยการใช้คลื่นเสียงกำลังสูงสะท้อนให้เกิดภาพ ซึ่งสามารถตรวจ เนื้อเยื่อ อวัยวะ เซลล์ต่างๆทำให้เห็นได้ถึง ความปกติและความผิดปกติ

BC Biomedical PS-2000 เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพทางการแพทย์

BC Biomedical PS-2010 Vital Sign Simulator
เครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่ เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) คลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG (Electro Cardio Graph) เพื่อทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์

Rigel PatSim200 เครื่องทดสอบเครื่องวัดสัญญาณชีพคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางการแพทย์

Rigel PatSim200Electro Cardio Graph or ECG Vital Sign Simulator
เครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่ เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) คลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG (Electro Cardio Graph) เพื่อทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์

BC Biomedical MicroSim-COS เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพ ปริมาณเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที

BC Biomedical MicroSim-COS
BC Biomedical MicroSim – COS รุ่น 1111 ใช้ทดสอบเครื่องวัดสัญญาณชีพปริมาณเลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที ทำหน้าที่เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แต่เต็มเปี่ยมด้วยฟังก์ชั่นการทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการการทดสอบของผู้ใช้งานในทุกๆ สถานที่

BC Biomedical NIBP-1040 เครื่องทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิตทางการแพทย์

BC Biomedical NIBP-1040
เครื่องทดสอบสัญญาณชีพความดันโลหิตและสัญญาณชีพอื่นๆ รุ่น NIBP-1040 gxHoเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดสัญญาณชีพทางการแพทย์หลายชนิด โดยทำหน้าที่ เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) มีหลายรุ่น คือ NIBP-1010, NIBP-1020, NIBP-1030, NIBP-1040

BC Biomedical PS-2200 Series เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิตทางการแพทย์

BC Biomedical PS-2200 Series
เครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่ เป็นเครื่องจำลองสัญญาณชีพเทียม (Vital Sign Simulation) เพื่อทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์

IMT CITREX H4 เครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ (Flow Meter Testing)

IMT CITREX H4 Gas Flow Analyzer IMT รุ่น CITREX H4 เป็นเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) มือถือ (Handheld) สามารถวิเคราะห์อัตราการไหลของก๊าซทางการแพทย์ด้วยพารามิเตอร์ อัตราการไหล, ปริมาตร, แรงดัน, อุณหภูมิ, ความชื้น, ปริมาณออกซิเจน

BC Biomedical UPM-DT-1PA เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์

BC Biomedical UPM-DT-1PA Ultrasound Power Analyzerเครื่องมือตรวจวัดค่าพลังงานของเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อการบำบัดทางกายภาพทางการแพทย์

  • ค่าความละเอียดไม่เกิน 2 mW
  • ย่านวัดค่าพลังงาน 0 to 30 Watts
  • การแสดงผล Display/Uncertainty 0.002 W
  • ย่านความถี่ 0.5 – 10 MHz
  • ขนาดหัวอัลตร้าซาวด์ < 4 ½”