เครื่องทดสอบเครื่องมือแพทย์

การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล

Quality and Occupation Health and Safety
(Quality and Occupation Health and Safety of Environmental and Medical Devices in Hospital under Bureau of Promotion Health) เพื่อให้สอดคล้องกับการผลักดันของหน่วยงานภาครัฐคือ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใต้การบริหารงาน ของกระทรวงสาธารณสุข โดย มีกลุ่มสินค้า 10 กลุ่ม

แพ็คคู่สุดคุ้ม Biomedical Test Equipment รองรับการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

63-11-10_PATSIM200-SAFETEST.jpg เครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ Biomedical Test Equipment รองรับการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
PatSim200 Vital Sign Simulation
SafeTest 60 Portable Appliance Safety Testing

เริ่ม: ตั้งแต่ 1 พ.ย. 63 - 31 ม