เครื่องทดสอบแบตเตอรี่

MC2020 เครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่ ความสามารถระดับสูง

MC2020 Battery Analyzerรุ่นใหม่สำหรับปี 2015 เพิ่มขีดความสามารถระดับสูง สมรรถนะยอดเยี่ยม คุ่มค่า มีให้เลือกหลายขนาดแรงดันและขนาดกระแสที่เหมาะกับแต่ละงาน มีรุ่นกระแสสูงสุด 6A แรงดันสูงสุด 60V สามารถต่อรวมกันเพื่อเพิ่มกระแสได้

AOK BT750 เครื่องทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ 12/24โวลต์ มีพรินเตอร์

AOK BT750 Battery Analyzer

 • ตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่
 • ตรวจสอบระบบการชาร์จ
 • ตรวจสอบระบบการสตาร์ท
 • ตรวจสอบการรับโหลดสูงสุด (max load)
 • แสดงค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี่
 • แสดงผลการการชาร์จ 0-100%
 • พิมพ์รายงานผลทดสอบพร้อมวันเวลา

WENS 900 เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์ Deep Cycle แบตเตอรี่

WENS 900 Battery Quality Tester and LoggerWENS 900 เป็นเครื่องวิเคราะห์คุณภาพแบตเตอรี่ โดยสามารถวัดความต้านทานภายใน, แรงดันที่ขั้ว, อุณหภูมิที่ขั้วต่อ สำหรับแบตเตอรี่ Deep Cycle ทั้งขนิดตะกั่ว-กรด, นิกเกิ้ล-แคดเมี่ยม, และนิกเกิ้ล-เมทัลไฮไดรด์

AOK T807 Battery Analyzer

AOK T807 Battery Analyzer

 • Battery Test
 • System Test : Start system test, Charging system test, Alt.Load test
 • Monitor the status of the start system of the vehicle
 • Test the change of the voltage when start the vehicle
 • Supportable standards: 100-1700CCA,100-1000DIN,100-1000IEC,100-1700EN,JIS.

BAT-500 เครื่องทดสอบความจุแบตเตอรี่

BAT-500 Battery Capacity Tester
ทดสอบความสามารถของแบตเตอรี่ในระบบสํารองไฟ ว่ายังสามารถจ่ายกําลังได้อย่างที่คาดหวังหรือไม่ ด้วยแอมโพรบ มีฟังก์ชั่นเปรียบเทียบและทดสอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน ใช้ได้กับแบตเตอรี่เกือบทุกชนิดที่นิยมใช้สําหรับการสํารองไฟเช่น อัลคาไลน์และแบบตะกั่วกรด ได้สูงสุดถึง 500Ah

AOK T806 เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ความสามารถสูง มีปรินเตอร์รายงานผลในตัว

AOK T806 Auto Battery Tester
AOK รุ่น T806 ใช้ตรวจสอบสมรรถนะและอายุใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมพิมพ์รายงานผลการทดสอบ เหมาะสำหรับศูนย์บริการรถยนต์, อู่ซ่อม, ร้านไดนาโม-แบตเตอรี่ และช่างมืออาชีพทั่วไป

การใช้งานเครื่อง Battery Analyzer BA400 Series

Battery Analyzer BA400 Series
การใช้งานเครื่อง Battery Analyzer BA400 Series
ไฟล์นำเสนอการต่อใช้งานและการทดสอบรูปแบบต่างๆ อย่างละเอียด

BK Precision 600, 601 เครื่องวิเคราะห์ความจุแบตเตอรี่

BK Precision 600

BK Precision 600 ทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 12V สูงสุด 20V
BK Precision 601 ทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 6V และ 12V สูงสุด 20V

BK Precision 600 เครื่องวิเคราะห์ความจุแบตเตอรี่

BK Precision 600
เครื่องมือทดสอบที่ช่วยวิเคราะห์หาความเสื่อม หรือความบกพร่องของแบตเตอรี่ ชนิด ตะกั่ว-กรด (Lead-Acid) เหมาะสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบ Battery Backup ต่างๆ