Accessories

Fluke TL175 ชุดสายวัดมิเตอร์ปรับความยาวปลายโพรบได้

Fluke TL175 TwistGuard สายวัดสำหรับมิเตอร์รุ่นพิเศษที่ปรับความยาวฉนวนที่ปลายวัดได้ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน ตัวสายยืดหยุ่นสูง ทั้งในอุณหภูมิสูงและเย็นจัด

Pomona โพรบวัดอุณหภูมิ

Pomona-6368
โพโมนามีเทอร์โมคับเปิ้ลโพรบหลายแบบ สำหรับการวัดอุณหภูมิ มีให้เลือกตามชนิดของเทอร์โมคับเปิ้ล (เช่น Type J หรือ K) และขนาดอุณหภูมิที่จะวัด

Pomona อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

Pomona-6084
สายรัดข้อมือและอุปกรณ์ประกอบ มีจุดประสงค์เพื่อคายประจุไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าสถิตทำอันตรายแก่ชิ้นส่วนไอซี

Pomona สายและขั้วต่อในงานรถยนต์

Pomona 4691-0
สำหรับช่างซ่อมเครื่องยนต์ใช้วัดสัญญาณในจุดต่างๆ ได้สะดวก เช่นตามขั้วต่อสายไฟ, บนสายหุ้มฉนวน และจุดตรวจวัดต่างๆ

Pomona ออดิโอคอนเน็กเตอร์และอะแดปเตอร์

Pomona XLR 5109
ขั้วต่อในงานออดิโอ สำหรับไมโครโฟน, ลำโพง, เครื่องขยายเสียง, เครื่องบันทึกเสียง, เครื่องปรับแต่งเสียง อุปกรณ์สวิตชิ่ง การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

Pomona สายต่อพ่วงสลับและสายวัด

สายต่อพ่วงสลับเฉพาะงาน เป็นสายเชื่อมต่อที่ทำขึ้นมาในลักษณะต่างๆ ในการเชื่อมต่อสัญญาณความถี่ต่ำ

Pomona อุปกรณ์ระบบงานโทรคมนาคม

Pomona 2249-E
สายต่อและขั้วต่อในงานโทรคมนาคม เช่นในตู้สวิตชิ่ง ส่วนใหญ่มีอิมพีแดนซ์ 75 โอห์ม

Pomona คลิปทดสอบ IC และอะแดปเตอร์

Pomona 5250
สำหรับจับตัวไอซีที่มีจำนวนขามากมาย เพื่อการวัดสัญญาณแต่ละขาได้พร้อมกันโดยสะดวก โดยการจับทุกขาพร้อมกัน

Pomona ขั้วต่อและอะแดปเตอร์วิดีโอ

สำหรับใช้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างกล้องวิดีโอ, สวิตชิ่ง, เครื่องบันทึกวิดีโอ, เครื่องปรับแต่งสัญญาณ, เครื่องส่ง เลือกใช้ตามขนาดความถี่สูงสุดที่ใช้งาน

Pomona สายโพรบสำหรับออสซิลโลสโคป และอุปกรณ์เสริม

Pomona-5800A
สายโพรบสำหรับออสซิลโลสโคปสำหรับเชื่อมต่อกับวงจรที่กำลังทดสอบ ออกแบบมาให้เชื่อมต่อสัญญาณได้อย่างเที่ยงตรง