เครื่องสอบเทียบความถี่/นับความถี่

BK Precision 1856D เครื่องวัดความถี่ 3.5GHz

BK Precision 1856

ย่านวัดกว้างถึง 3.5GHz
จอแสดงผล LED 9 หลัก สว่างชัดเจน
ใช้ฐานเวลา TCXO ความแม่นยำสูง