เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม

BK Precision 627 เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์

BK Precision 627

ย่านมาตรฐาน CG
วัดค่าได้จาก 0 ถึง 1000PPM
ขนาดกระทัดรัดใช้งานได้ด้วยมือเดียว