CADEX C7xxx ดูแลแบตเตอรี่ให้เครื่องมือแพทย์

app_medical1__main.jpg
c7400er.jpg
Download Technical Datasheet (1.51 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461, สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667, สารกิจ จูมวันทา โทร.08-1641-8438, อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
C7200C : ฿110,000
C7400C : ฿185,000
C7400ER-C : ฿300,500
* ทุกรุ่นราคาไม่รวม Fixture และ Software
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง ** สินค้ารับประกัน 1 ปี

CADEX เป็นชื่อของเครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่ชั้นนำแห่งแคนาดาและถือครองสิทธิบัตรมากมายด้านเทคนิคการฟื้นฟูแบตเตอรี่ และมีเครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่มากมายหลายแบบใช้แพร่หลายในงานที่จริงจังและผิดพลาดไม่ได้ เช่น งานด้านการทหาร เครื่องมือแพทย์ กู้ภัยและช่วยชีวิต สื่อสารโทรคม อากาศยาน ระบบคลังสินค้าขนาดใหญ่ ฯลฯ

ในงานด้านการแพทย์นั้น เครื่องมือต่างๆ จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เป็นหลักเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความไม่เสถียรและการรบกวนทางไฟฟ้าจากไฟเมน งานดูแลและบำรุงรักษาคลังแบตเตอรี่ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานในจำนวนที่พอเพียงจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่จุกจิก มีเกณฑ์การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของเครื่องมือแพทย์สารพัดยี่ห้อที่เป็น asset ของโรงพยาบาล ซึ่งเครื่องวิเคราะห์ตระกูล C7 ของ CADEX ได้ถูกนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังแบตเตอรี่เครื่องมือแพทย์ได้ครบวงจรทั้ง hardware และ software เพื่อลดการทิ้งแบตเตอรี่ที่ยังมีสภาพฟื้นฟูได้ ลดการซื้อแบตเตอรี่ใหม่ให้เหลือเท่าที่จำเป็นต้องซื้อทดแทนก้อนที่เสียจริงๆ และลดอัตราการที่เครื่องมือทางการแพทย์ใช้งานไม่ได้ตลอดภาระกิจเนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมกลางคันลง โดย C7 series นั้นมี 3 รุ่นย่อยให้เลือกตามปริมาณภาระงานและความจุแบตเตอรี่

app_medical4__main.jpg
app_medical3__main.jpg

 • C7200 เป็นขนาด 2 ช่อง วิเคราะห์แบตเตอรี่แพ็คขนาดแรงดัน 1.2-16V ได้พร้อมกัน 2 ก้อน (แพ็ค) ประจุได้สูงสุด 4A ต่อช่อง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 40W ต่อช่องมีความสามารถในการหาค่าความจุปัจจุบันว่าเป็นกี่ %, สามารถตั้งค่า % เป้าหมายที่ต้องการควบคุมคุณภาพได้ เมื่อแบตเตอรี่ Ni-Cd/NiMH ถูกเสียบลงช่องและความจุปัจจุบันต่ำกว่าค่าที่กำหนด เครื่องจะเริ่มกระบวนการฟื้นฟูให้อัตโนมัติ (คายประจุสลับกับประจุ) และเมื่อแบตเตอรี่ Lithium ถูกเสียบลงเครื่องจะ QuickSort ให้ว่ามีค่าความจุปกติ/ต่ำ/เสื่อม ภายในเวลาเพียง 30 วินาที
 • C7400 ความสามารถเหมือน C7200 แต่เพิ่มช่องแบตเตอรี่เป็น 4 ช่อง ประจุได้สูงสุด 4A ต่อช่อง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 55W ต่อช่อง
 • C7400ER เป็นรุ่น hi power ของ C7400 สามารถประจุได้สูงสุด 6A ต่อช่องและรองรับแบตเตอรี่แพ็คที่แรงดันสูงถึง 36V

CADEX C7 ทุกรุ่นมาพร้อมความสามารถของ firmware 2 ระดับให้เลือกคือ Basic และ Advanced (จ่ายเพิ่ม) ที่มีความสามารถดังนี้
BASIC programs ประกอบด้วยโหมดเหล่านี้

 • AUTO เมื่อเสียบแบตเตอรี่ จะชาร์จกระตุ้นให้แบตมีสภาพพร้อมใช้งานขั้นต่ำตาม % ที่ตั้งไว้ และถ้าหากเป็นแบตชนิด Nickel และช่องนั้นไม่ได้ตั้ง % ไว้ ก็จะเริ่มกระบวนการฟื้นฟู
 • CHARGE เมื่อเสียบแบตเตอรี่ลงในช่องที่ตั้งโหมดนี้ไว้ เครื่องจะทำการ fast charge ให้จนแบตเตอรี่เต็ม
 • PRIME เมื่อเสียบแบตเตอรี่ลงในช่องที่ตั้งโหมดนี้ไว้ เครื่องจะเริ่มกระบวนการฟื้นฟูให้อัตโนมัติ (คายประจุสลับกับประจุ) จนกว่าแบตเตอรี่ก้อนนั้นจะเพิ่มความจุกลับมาใกล้ 100%
 • QUICKSORT โหมดนี้สำหรับแบตเตอรี่ชนิด Lithium เครื่องจะตรวจวัดให้ว่ามีค่าความจุปกติ/ต่ำ/เสื่อม ภายในเวลา 30 วินาที

และสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการวิเคราะห์แบตเตอรี่เชิงลึกกว่านี้ ก็ต้อง upgrade firmware เป็น Advanced programs ซึ่งจะได้โหมดต่อไปนี้เพิ่ม

 • SELF-DISCHARGE ตรวจวัดว่าแบตเตอรี่ก้อนนั้นมีอัตราการคายประจุในตัวเองปัจจุบันเป็นเท่าไร ถ้าคายประจุเองสูงจะทำให้พลังไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลดลงเร็วเมื่อชาร์จเต็มแล้วทิ้งไว้นานๆ
 • LIFE CYCLE เครื่องจะทดสอบแล้วนับจำนวนรอบของการประจุ/คายประจุของแบตเตอรี่ก้อนนั้นว่าได้กี่รอบที่จะทำให้ % ความจุของแบตเตอรี่ลดต่ำลงเท่ากับค่าที่กำหนดไว้
 • DISCHARGE ONLY โหมดนี้คือการคายประจุแบตเตอรี่ออกด้วยเงื่อนไขที่ไม่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็ว เพื่อเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่ก้อนนั้นทางไกล หรือพักการใช้งาน
 • EXTENDED PRIME โหมดนี้สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างเสื่อมสภาพ ที่ผ่านโหมด PRIME มาแล้วยังคืนความจุไม่ถึงค่าที่ต้องการ เครื่องจะประจุแบตเตอรี่อย่างช้าๆ เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ตามด้วยการทำ PRIME ซ้ำอีกครั้ง
 • RUN TIME เครื่องจะวิเคราะห์ระยะเวลาที่ใช้งานแบตเตอรี่ได้ออกมาเป็นชั่วโมงและนาที ด้วยการคายประจุตามรูปแบบที่ผู้ใช้กำหนด 2 รูปแบบคือ [5%, 5%, 90%] หรือ [10%, 10%, 80%]
 • BOOST โหมดนี้สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เสื่อมแล้วจากอาการถูกใช้งานจนเหลือพลังงานต่ำกว่าค่าที่ควร
 • QUICKTEST โหมดพิเศษของ CADEX ที่ตรวจสุขภาพแบตเตอรี่ก้อนนั้นได้ในเวลาเพียง 3 นาที แต่ใช้ได้เฉพาะแบตเตอรี่บางรุ่น
 • OHMTEST ตรวจวัดค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ก้อนนั้น เพื่อทราบความสามารถในการจ่ายกระแสสูงสุด

bundle_4bay_er_advanced.jpg
และสำหรับหน่วยงาน Asset Management ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อแบตเตอรี่แพ็คเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ ต้องการซอฟต์แวร์บน PC ที่บริหารการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ปริมาณมากๆ ได้ในระบบฐานข้อมูล ควบคุมการเบิกจ่ายและบันทึกประวัติแบตเตอรี่แต่ละ serial number ด้วยกราฟการตรวจวัดฟื้นฟูเต็มรูปแบบ เพื่อทำสรุปผลการลดรายจ่ายและประสิทธิภาพการคืนทุนต่างๆ CADEX ก็มีซอฟต์แวร์ PC BATTERYSHOP ให้เลือกใช้เป็น option อีกด้วย