Bruel&Kjaer Type 2250 Light เครื่องวิเคราะห์เสียงแบบมือถือ

Bruel&Kjaer Type 2250 Light
ดาวน์โหลด Product Data (pdf 1.1 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : อัจฉรา สถาพรวัฒนายนต์ โทร.08-1372-0180, สิทธิกันต์ วศินพงศ์วณิช โทร.08-6577-7577

2250 Light ออกแบบตามมาตรฐานนานาชาติ สำหรับวัดและวิเคราะห์เสียงแยกความถี่แบบ 1/3 Octave เหมาะสำหรับการวัดเสียงในงานสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, การวิเคราะห์เสียงของสินค้า, การหาแหล่งเสียง และการวิเคราะห์เพื่อการลดระดับเสียง

คุณสมบัติ

  • หน้าจอขนาดใหญ่แบบสัมผัส
  • วัดเสียงแบบแยกความถี่ 1/3 Octave bands
  • ย่านการวัดเสียง 16.4 dBA ถึง 140 dB
  • มีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานบนเครื่องวัด
  • สามารถบันทึกข้อมูลบนตัวเครื่องและ SD , CF การ์ดได้
  • มี On line software และโอนข้อมูลเพื่อทำรายงานผลการวัด
  • สามารถทำ Profile การวัดเสียงได้