Bruel&Kjaer Type 2250 H 001 เครื่องวิเคราะห์ความถี่ของความสั่นสะเทือน

Bruel&Kjaer Type 2250 H 001 Bruel&Kjaer Type 2250 H 001
2250H-QC
ดาวน์โหลด รายละเอียดสินค้า (900 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : อัจฉรา สถาพรวัฒนายนต์ โทร.08-1372-0180, สิทธิกันต์ วศินพงศ์วณิช โทร.08-6577-7577

เครื่องวิเคราะห์ความถี่ของความสั่นสะเทือนแบบมือถือ
ที่มาพร้อมฟังก์ชั่น Pass/Fail ในราคาประหยัด

Bruel&Kjaer ผู้นำของโลกในด้านเสียงและความสั่นสะเทือน ได้นำเครื่องวิเคราะห์แบบมือถือรุ่น 2250 ซึ่งเดิมออกแบบมาเพื่องานด้านเสียง มาเพิ่มเติมความสามารถในการวัดความสั่นสะเทือนได้ โดยใช้งานร่วมกับหัววัด accelerometer ที่เหมาะสม

ด้วยข้อได้เปรียบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องซึ่งพัฒนาบนเครื่อง PDA ที่รัน Windows Mobile นำมาเพิ่มขีดความสามารถด้านการแยกความถี่แบบ FFT ร่วมกับความสะดวกด้านการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกับค่าที่บันทึกไว้ก่อน การบันทึกรายละเอียดของงานเพื่อออก report และเรียกค้น การบันทึกข้อมูล time data ของสัญญาณที่วัดแบบ wav file ฯลฯ ได้เป็นเครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบมือถือขนาดเล็ก แต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพในชื่อรุ่น 2250 H 001

คุณสมบัติเด่นของ 2250 H 001

  • วัดและวิเคราะห์ความถี่ของความสั่นสะเทือนโดยเฉพาะ ในขนาดมือถือ
  • วิเคราะห์ FFT ได้ในตัว จอแสดงผลทัชสกรีน สะดวกใช้งาน
  • มีเลเซอร์วัดความเร็วรอบในตัว วิเคราะห์ความสั่นที่ความเร็วรอบต่างๆ
  • มีฟังค์ชั่น Pass/Fail กำหนดค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้ สำหรับงานตรวจสอบคุณภาพ
  • ใช้ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ และตรวจสอบหลังใช้งานตามระยะเวลา