BK Precision BA8100 เครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่ขั้นสูง

BA8100_right_lrg.jpg
BA8100_rear_lrg.jpg

Download Technical Datasheet
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : สารกิจ จูมวันทา โทร.08-1641-8438
ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿165,000
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

BA8100 จาก BK Precision ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากจะเป็นเครื่องวิเคราะห์ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่แล้ว ยังมีความสามารถวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อแสดงกราฟสเปกตรัมของ impedance ที่เครื่องกวาดความถี่ออกไป ในช่วง 50mHz ถึง 10kHz ทั้ง Volt & Amp spectrum, Impedance Bode plot ในช่วงความถี่ที่สนใจ และ Nyquist ของ Impedance ได้อย่างละเอียดด้วย PC Software ที่ให้มาพร้อมเครื่อง

โดยมีราคาที่น่าสนใจมากในช่วงเปิดตัว จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยแบตเตอรี่ต่างๆ หรือหน่วยงานที่ต้องบำรุงรักษาแบตเตอรี่ ธุรกิจฟื้นฟูแบตเตอรี่เก่ามาใช้ซ้ำ ฯลฯ