BK Precision 9111 แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 60V หลายขนาดเอาต์พุต

BK Precision 9111
Download Technical Datasheet (pdf 721 KB)

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿20,400
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง ** สินค้ารับประกัน 1 ปี

BK Precision 9111 เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบใหม่ ที่ต่างจากแหล่งจ่ายไฟที่ใช้กันทั่วไปซึ่งมีขนาดเอาต์พุตตายตัว แต่ BK Precision 9111 สามารถปรับขนาดสูงสุดของแรงดันและกระแสได้หลายๆ ค่า ที่ขนาดกำลังสูงสุดเดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายหลายตัวที่มีขนาดเอาต์พุตต่างกัน

  • ขนาดกำลังเอาต์พุตสูงสุด 180 W ที่ 60 V/ 8 A (รุ่น 9111) หรือ 100 W ที่ 60 V/ 5 A (รุ่น 9110)
  • ควบคุมด้วยระบบดืจืตอล, หลายขนาดเอาต์พุต
  • ความละเอียด 10mV/1mA ตลอดย่าน
  • จอแสดงผลสว่าง อ่านง่าย
  • ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา
  • ริปเปิ้ลและน้อยส์ต่ำ
  • ระบบป้องกัน OCP, OVP และ OTP
  • ควบคุมเอาต์พุต On/Off
  • บันทึกการตั้งค่าขนาดแรงดัน/กระแสได้ 4 x 100 ค่า เพื่อเรียกใช้สะดวก