BK Precision 600 เครื่องวิเคราะห์ความจุแบตเตอรี่

BK Precision 600

เครื่องมือทดสอบที่ช่วยวิเคราะห์หาความเสื่อม หรือความบกพร่องของแบตเตอรี่ ชนิด ตะกั่ว-กรด (Lead-Acid) เหมาะสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบ Battery Backup ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟสำรองของระบบข้อมูล หรือชุมสาย

  • แสดงผลความจุของแบตเตอรี่ 0 - 100 %
  • สามารถวัดค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่
  • วัดแรงดันของแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ทนแรงดันอินพุตสูงสุด 20 โวลต์
  • สามารถเลือก Ah (แอมแปร์ชั่วโมง) ได้ตั้งแต่ 7 – 100 Ah