BK Precision 4040A เครื่องกำเนิดความถี่แบบสวีพ นับความถี่ได้

BK Precision 4040A

  • กำเนิดความถี่จาก 0.2 Hz ถึง 20 MHz
  • มอดูเลตแบบ BURST ได้
  • วัดความถี่จากภายนอกได้สูงถึง 30 MHz
  • แสดงผลด้วย LED 5 หลัก
  • ให้เอาต์พุตแบบสวีพได้ ทั้งแบบลิเนียร์หรือล็อกก็ได้