BK Precision 4030 เครื่องกำเนิดสัญญาณ Pulse 10MHz จอแสดงผล LED 4 หลัก

BK Precision 4030

BK Precision 4030
เครื่องกำเนิดสัญญาณ Pulse 10MHz จอแสดงผล LED 4 หลัก

  • เหมาะกับงานค้นหาจุดเสียในระบบดิจิตอล
  • จ่ายพัลล์ได้แบบควบคุมโดยผู้ใช้พัลล์จะออก 1 ลูก เมื่อกดปุ่ม 1 ครั้ง สำหรับทดสอบวงจรให้ทำงานทีละชั้น
  • จ่ายพัลล์ได้แบบปกติหรือกลับขั้ว (invert)
  • รับสัญญาณทริกจากภายนอกได้ เพื่อให้เครื่องกำเนิดสัญญาณที่สอดคล้องกับภายนอก เช่น สัญญาณความถี่นาฬิกาของระบบภายนอกเป็นต้น
  • มีสัญญาณทริกที่เอาต์พุทแยกให้สำหรับต่อกับออสซิลโลสโคป ทำให้สามารถมองเห็นขอบนำของพัลล์ได้ในขณะที่สามารถใช้เอาต์พุทนั้นในแบบปรับความกว้างของพัลล์ในเวลาเดียวกันได้