BK Precision 4012A เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพ ขนาด 50MHz

BK Precision 4012A

BK Precision 4012A
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพ ขนาด 50MHz

  • กำเนิดสัญญาณความถี่ 0.5Hz ถึง 5MHz
  • ให้เอาต์พุทรูปคลื่นซายน์, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, พัลส์และแรมป์
  • ปุ่มปรับจูนมีแบบปรับหยาบและละเอียด
  • จอแสดงผล LED 4 หลัก
  • ปรับค่าดิวตี้ไซเกิ้ลได้
  • ปรับค่า DC Offset ได้
  • ปรับความสูงของสัญญาณเอาต์พุทได้และมีตัวลดทอนขนาด 20dB ด้วย
  • ให้เอาต์พุทได้สูงถึง 20Vpp กับวงจรเปิด (10Vpp ที่โหลด 50)