BK Precision 4011A เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น ขนาด 5MHz จอแสดงผลดิจิตอล

BK Precision 4011A

BK Precision 4011A
เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น ขนาด 5MHz จอแสดงผลดิจิตอล

  • กำเนิดสัญญาณความถี่ 0.5Hz ถึง 5MHz
  • ให้เอาต์พุทรูปคลื่นซายน์, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, พัลส์และแรมป์
  • ปุ่มปรับจูนมีแบบปรับหยาบและละเอียด
  • จอแสดงผล LED 4 หลัก
  • ปรับค่าดิวตี้ไซเกิ้ลได้
  • ปรับค่า DC Offset ได้