BK Precision 302 เครื่องวัดลำดับเฟสและทิศการหมุนของมอเตอร์

BK Precision 302

BK Precision 302
เครื่องวัดลำดับเฟสและทิศการหมุนของมอเตอร์

 • แสดงผลการลำดับเฟสของไฟฟ้า 3 เฟส
 • แสดงตำแหน่งของแต่ละเฟส บอกได้แม้แรงดันต่ำถึง 100VAC
 • แสดงทิศทางการหมุน/การเข้าสายของมอเตอร์
 • บอกสถานะแบตเตอรี่ภายใน
 • ทำงานได้แม้แรงดันที่ทดสอบมีค่าเพียง 1VAC
 • มีสายทดสอบแยกสีตามเฟสให้ด้วย
 • กินพลังงานต่ำ
 • มีฟิวส์ในตัว
 • น้ำหนักเบา, ทนทานและกระทัดรัด
 • ทำงานได้ที่ความถี่ตั้งแต่ 2Hz ถึง 400Hz ซายน์
 • มาตรฐาน IEC/EN61010-1 CAT III 600V / CE