BK Precision 2530B ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป 25MHz, 250MSa/s

BK Precision 2530B

BK Precision 2530B
ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป 25MHz, 250MSa/s

  • ปรับตั้งการทำงานอัตโนมัติด้วยปุ่มเดียว (Auto Setup)
  • แบนด์วิดซ์ขนาด 25MHz อัตราการสุ่มตัวอย่าง 250MSa/s สำหรับแต่ละแชนแนล
  • ความยาวของการบันทึก 4000 จุดสำหรับแต่ละแชนแนล
  • จับภาพ, บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลของรูปคลื่นด้วยซอฟต์แวร์ Easy Scope ที่แถมมากับเครื่อง
  • อ่านค่าที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์
  • วัดค่า 11 แบบ โดยอัตโนมัติ
  • ฟังก์ชั่น FFT มาตรฐานพร้อม 4 ฟังก์ชั่นคณิตศาสตร์
  • เลือกการทริกได้หลายแบบ เช่น Pulse Width และ line-selectable video trigger
  • บันทึกและเรียกดูข้อมูลรูปคลื่นได้ในรูปแบบ Excel