BK Precision 2005B เครื่องกำเนิดสัญญาณ RF ขนาด 150MHz

BK Precision 2005B

BK Precision 2005B
เครื่องกำเนิดสัญญาณ RF ขนาด 150MHz

  • กำเนิดความถี่ 100KHz ถึง 150MHz 6 แถบความถี่
  • ให้เอาต์พุทฮาร์มอนิกส์ได้ถึง 450MHz
  • มอดูเลตแบบ AM จากภายในหรือภายนอกก็ได้
  • มีเอาต์พุทสำหรับต่อกับเครื่องนับความถี่ภายนอก
  • ปรับค่าการลดทอนสัญญาณได้