BK Precision 1856D เครื่องวัดความถี่ 3.5GHz

BK Precision 1856

BK Precision 1856D
เครื่องวัดความถี่ 3.5GHz

  • ย่านวัดกว้างถึง 3.5GHz
  • จอแสดงผล LED 9 หลัก สว่างชัดเจน
  • วัดคาบเวลาสำหรับการวัดความถี่ต่ำให้แม่นยำยิ่งขึ้น
  • มีโหมด Total สำหรับนับเหตุการณ์เฉพาะได้
  • ใช้ฐานเวลา TCXO ความแม่นยำสูง