BK Precision 1653A เครื่องจ่ายไฟกระแสสลับปรับค่าได้แบบ Isolate

BK Precision 1653

BK Precision 1653A
เครื่องจ่ายไฟกระแสสลับปรับค่าได้แบบ Isolate

  • ปรับค่าเอาต์พุทได้ 0-150VAC
  • ให้เอาต์พุทต่อเนื่อง 2A
  • แสดงผลค่าแรงดันหรือกระแสได้
  • ภายในเป็นหม้อแปลงแบบ Isolate เพื่อป้องกันไฟดูด เพื่อใช้จ่ายไฟให้กับเครื่องซ่อมที่มีแชลซีต่อตรงกับไฟบ้าน