Arm Evac 50 + Dual Arm

Arm Evac 50
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : รัตน์มณี ดวงคำรัตน์ โทร.08-9810-3055
ดาวน์โหลด ข้อมูลทางเทคนิค (1.5 MB)

Arm Evac 50Fume Ertraction

คุณสมบัติ

  • มีแขนดูดควัน 2 แขน สามารถปรับงอและคงตัวได้ (แสดงพร้อมชุดบัดกรี)
  • สามารถควบคุมแรงลมโดยลูกบิดหมุน
  • มีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
  • น้ำหนักเบาเพียง 16 kg สูง 8.5 นิ้ว x กว้าง 13 นิ้ว ลึก 12.5 นิ้ว
  • แรงลม 152 m/h (90 cfm)
  • ภายในมี Mofor ชนิด brushless
  • ระดับความดัง 54 dBA ทำให้ไม่รบกวนเวลาทำงาน
  • ภายในมี filter 3 อัน คือ Prefilter /HEPA / Gas filter สามารถเปลี่ยนถอดได้ง่าย