Hivoltage

High Voltage Engineering Equipment

Fluke 434, 435 Series II เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส

Fluke 430 Series II วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าได้ละเอียดยิ่งขึ้น พร้อมฟังค์ชั่นวิเคราะห์การใช้พลังงาน สามารถแจกแจงการสูญเสียจากสาเหตุต่างๆ และคำนวณต้นทุนที่สูญเปล่า ช่วยในการค้นหา, คาดการณ์, ป้องกัน และตรวจแก้ไข ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าทั้งชนิด 3 เฟส และ 1 เฟส

Fluke 1623-2, Fluke 1625-2 เครื่องทดสอบกราวด์ดิน

Fluke 1623-2, Fluke 1625-2 GEO Earth Ground Testers
Fluke 1623-2 และ Fluke 1625-2 เป็นเครื่องทดสอบกราวด์ดินของระบบไฟฟ้าที่สามารถเก็บบันทึกค่าและดาวน์ดหลดผ่านพอร์ต USB ได้ มีอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงสำหรับการทดสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Fluke 381, Fluke 37X Series และ Fluke 365 แคลมป์มิเตอร์ตระกูลใหม่ที่ตอบสนองความต้องการได้สูงสุด

Fluke 381, Fluke 37X Series and Fluke 365 สายผลิตภัณฑ์แคลมป์มิเตอร์รุ่นใหม่จาก Fluke ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก โดยเพาะในงานเหล่านี้

  • ในพื้นที่คับแคบ และมีมัดสายไฟที่ยากแก่การวัดด้วยแคล้มป์ทั่วๆไป
  • มีสายไฟขนาดโตมาก หรือมีรูปร่างที่แคลมป์มิเตอร์ทั่วไปไม่สามารถคล้องรอบได้
  • จำเป็นต้องมีผู้ช่วยในการวัดและอ่านค่า
  • ต้องการวัดกระแสที่สูงกว่า 1000 A ac

Fluke 1555, 1550C เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน ที่มีแรงดันทดสอบสูงถึง 10 kV

Fluke 1555, 1550C เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนระบบดิจิตอลรุ่นใหม่ Fluke 1555 และ Fluke 1550C ที่สามารถทดสอบฉนวนด้วยแรงดันสูงถึง 10 kV (เฉพาะรุ่น Fluke 1555) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบอุปกรณ์แรงดันสูงได้อย่างกว้างขวาง รวมถึง สวิตช์เกียร์, มอเตอร์, เจเนอเรเตอร์ และสายเคเบิ้ล

Fluke 287, 289 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมดาต้าล็อกเกอร์

Fluke 287, 289 Fluke 287, 289 เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบ True-rms ความสามารถระดับสูง สำหรับทุกความต้องการในงานมืออาชีพโดยเฉพาะ รุ่น 287 สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ และรุ่น 289 สำหรับงานอุตสาหกรรม

CTRL UL101 เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์

CTRL UL101 Ultrasound Detector
เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์จากการรั่ว ของความดัน, สุญญากาศ และไฟฟ้าแรงสูง
CTRL UL101 เป็นเครื่องมือตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (non-destructive) ขนาดมือถือ ที่ใช้เทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์สำหรับงานซ่อมบำรุงแบบคาดการณ์ล่วงหน้า, งานตรวจซ่อม, งานด้านความปลอดภัย และงานควบคุมคุณภาพ