Amprobe LM-200LED เครื่องวัดความสว่างแสงที่รองรับโคม LED

LM-200LED_1.jpg
Download Technical Datasheet
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร.08-1834-0034, สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667, สารกิจ จูมวันทา โทร.08-1641-8438

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿5,778
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

เครื่องวัดแสง LED Amprobe LM-200LED มีคุณสมบัติหนือกว่าเครื่องวัดแสงอื่น ๆ เพราะถูกออกแบบมาเพื่อวัดแสงได้ค่าที่ถูกต้องจากโคม LED รวมถึงแสงทั่วไป หน่วยการวัดที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ (Lux หรือ Foot-candle), ช่วงการวัดถึง 400,000 Lux หรือ 40,000 Foot Foot, หน่วยความจำในตัว, เก็บข้อมูลเพื่อตรึงการอ่านบนจอแสดงผลดิจิตอล, การบันทึก MAX เพื่อบันทึกการวัดแสงสูงสุด รวมถึงช่วงคลื่นของแสงครอบคลุมย่านที่มนุษย์มองเห็นได้ทั้งหมด สายวัดระหว่างเครื่องกับเซ็นเซอร์วัดแสงยาวเป็นพิเศษ ฝาปิดเซ็นเซอร์ป้องกัน และจอแสดงผลขนาดใหญ่ 3-1 / 2 หลัก

คุณสมบัติ

  • หน่วยการวัดที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้สำหรับ Lux หรือ Foot-candle
  • ช่วงการวัดถึง 400,000 Lux หรือ 40,000 Foot –candle
  • มีหน่วยความจำในตัว บันทึกผลการวัด 99 ค่า
  • ค้างผลการวัดบนจอเพื่อสะดวกอ่าน
  • บันทึกค่า MAX เพื่อแสดงความสว่างสูงสุด
  • ย่านการวัดแสงครอบคลุมช่วงที่ตามนุษย์มองเห็นได้ทั้งหมด แก้ปัญหาเครื่องวัดแสงรุ่นเก่าวัดความสว่างของโคมไฟ LED แล้วค่าไม่ตรงความจริง
  • สายวัดยาวโดยประมาณ 5 ฟุต (1.5 ม.)
  • การวัดแสงเป็นไปตามมาตรฐาน JISC1609: 1993 และ CNS 5119
  • มีฝาปิดป้องกันเซ็นเซอร์แสง
  • จอแสดงผลขนาดใหญ่ 3-1 / 2 หลัก