โปรแรง แจกจริง รับ VoltAlert (1AC-A1-II) ไปฟรีๆ

61-10-19_Promotion-VoltAlert.jpg
เริ่ม: 20 สิงหาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2561

เมื่อซื้อ Fluke รุ่นที่กำหนด
61-10-19_Promotion-VoltAlert_table.jpg

* หมายเหตุ
1. สำหรับการสั่งซื้อที่มีสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการปรากฎอยู่ในใบสั่งซื้อในช่วงวันที่ 20 ส.ค. - 19 ต.ค. 2561 เท่านั้น
2. รับใบสั่งซื้อสุดท้ายตามโปรโมชั่นนี้ภายในวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 15.00 น