เสือติดปีก 2 ต่อ (Training + Consulting)

โปรโมชั่น เสือติดปีก 2 ชั้น เมื่อ ซื้อกล้อง Ti หรือ TiS

ตั้งแต่วันนี้ - 29 มิถุนายน 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค โทร.08-1555-3877, สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667
แจ้งความประสงค์สัมมนาฟรี ได้ที่ Fluke Thermography Application/Report : 1

61-03-16_ti.jpg

"หลายท่านอาจพบปัญหาจากการใช้งานกล้อง แล้ววิเคราะห์ภาพความร้อนผิดพลาด เช่น จุดที่ควรจะเห็นว่าร้อนกลับไม่ร้อน แต่จุดที่ควรจะเย็นดันร้อนแดงขึ้นมา" กล้องไม่เสียครับ แต่กลับเป็นที่ผู้ใช้นั้นขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง แทนที่จะซื้อกล้องมาแล้ว แก้ปัญหาของงานได้ แต่กลายเป็นกล้องเพิ่มปัญหาเข้าไปอีก ทางแก้ไม่ยากเลยครับ นั่นคือ... "การ Training ที่ถูกต้อง และ การ Consulting ปัญหากับผู้เชี่ยวชาญ"

Training :
ท่านจะได้รับการอบรมหลักสูตร Fluke Thermography Application / Report 1 มูลค่า 2,500 บาท/ท่าน และเมื่อสําเร็จหลักสูตรจะได้รับ Certificate ซึ่งจะทําให้ความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีหลักการเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสามารถทํา Report ในงานของท่านได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็น

Consulting :
หลังจากอบรมแล้ว ท่านยังสามารถโทรปรึกษาปัญหาในการตรวจสอบได้อีกกับวิทยากร ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค โดยตรง เสมือนมีพี่เลี้ยงในการทํางานจากเรื่องที่ยากและมีความซับซ้อนให้ทํางานได้อย่าง ราบรื่น ถูกต้องและปลอดภัย