เครื่องมือวัดตรวจสอบและซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า

EP1_Jirayu.jpg

คลังความรู้...
จิรายุ ไทยประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดตรวจสอบและซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า ให้ลูกค้ารู้จักเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจวัด ซ่อมบำรุงและประหยัดพลังงานแบบหลากหลาย ทั้งภาคทฤษฏีและรีวิวการใช้งาน

  1. ตรวจซ่อม วิเคราะห์ปัญหา วงจรไดร์ฟ
  2. Power Quality
  3. วงจรเรียงกระแส (RECTIFIER_เร็กติไฟร์)ในระบบ INVERTOR (อินเวอร์เตอร์)
  4. เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
  5. Solar Power Clamp
  6. การตรวจวัด IV CURVE ของระบบโซล่าร์ด้วยเครื่อง Gossen Metrawatt รุ่น PROFITEST PV1500
  7. เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ Seaward PV200 Solar Link Test Kits
  8. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ MD9060