เครื่องมือวัด

EP1_Pholarthon.jpg

คลังความรู้...
โดย คุณพลธร ตันติมันตาภรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าต่างๆ สิ่งสำคัญคือการเข้าใจและรู้จริงถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง เพราะหากใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ ผิดวิธีอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและอาจทำให้เครื่องมือเกิดความเสียหายได้ทำให้งานเกิดความล่าช้าและเสียเงินในการซ่อมบำรุง ดังนั้นทางป้องกันคือเราควรศึกษาวิธีการใช้งานให้เรียบร้อยและเข้าใจเสียก่อนที่จะทำการใช้งาน

  1. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
  2. CAT ความปลอดภัยที่ทุกคนต้องรู้
  3. ที่หนึ่งของฟลุ๊คดิจิตอลมัลติมิเตอร์
  4. การใช้เครื่องมือผิดประเภท
  5. ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ในการวัดระบบอินเวอร์เตอร์
  6. Ghost Voltage แรงดันผีคืออะไร?
  7. ที่สุดของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 279FC/iFLEX
  8. ที่สุดของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Fluke 289 นายช่างต้องมี!!!
  9. Fluke1630-2FC แคลมป์วัดกราวด์หลูปของดิน
  10. Fluke 393 FC แคลมป์มิเตอร์ CAT III 1500 V True-rms