เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพพลังงานทางเลือกและอุปกรณ์

Solar and Wind Power
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461

หากหน่วยงานของท่านเกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกและอุปกรณ์แวดล้อม เช่น เซลส์แสงอาทิตย์ (Solar Cells), กังหันลม (Wind Power), ตัวแปลงกำลังไฟฟ้า (Solar Inverter/Grid-Tied Inverter), ตัวจำลองภาระโหลดของเครื่องใช้ไฟฟ้า (House Load or Electronic Load)

PV Panel Simulation

AMETEK มีเครื่องมือเพื่อจำลองและทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้กับพลังงานทางเลือกที่เหมาะสำหรับหน่วยงานทดสอบของรัฐ ผู้ผลิต และผู้นำเข้าสินค้าอย่างครบถ้วน (Complete Solution Compliance Test) รวมทั้งครอบคลุมตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล เช่น

  • UL 1741/IEEE1547
  • DIN VDE 1026-1-1
  • IEC62116
  • IEC61000-3-15

Grid-Tied PV System
ระบบการกำเนิดพลังงานจากเซลส์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานปกติ

Scalable End-to-End
ระบบจำลองสภาวะเพื่อทดสอบอุปกรณ์ที่แวดล้อมกับตัวแปลงกำลังไฟฟ้า (Inverter)

PV Panel Simulation

ชุดจำลองพลังงานจากเซลส์แสงอาทิตย์ (PV Panel Simulation)
จำลองแรงดันกระแสตรงในช่วง 600 – 1000 Vdc ขนาดกำลังวัตต์ขึ้นกับตัวแปลงพลังงานไฟฟ้า จุดเด่นคือ กระแสรั่วไหลต่ำ จึงปลอดภัยต่อการทดสอบ, การตอบสนอง I-V Curve Dynamic Simulation ได้รวดเร็วและประสิทธิภาพสูง

AC Grid Simulation

ชุดจำลองแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Grid Simulation)
สร้างสภาวะแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับทดสอบ มีจุดเด่นที่ความเที่ยงตรงสูงทั้งแรงดันและความถี่ จำลองได้ทั้งการจ่าย (Source) และการรับ (Sink) และจำลองสภาวะทดสอบแบบกำหนดเองได้

House Load or Electronics Load House Load or Electronics Load

ชุดจำลองภาระโหลด (House Load or Electronics Load)
จำลองภาระโหลดที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ระบบแสงสว่าง, ทีวี, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า พัดลม และอื่นๆ สามารถจำลองภาระโหลดต่างๆในการทดสอบได้อย่างแม่นยำ