เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ตรวจสอบงานอิเล็กทรอนิกส์

EP1_Ratmanee.jpg

คลังความรู้...
โดย รัตน์มณี ปัญวัฒนลิขิต
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันมีเครื่องมือหลากหลายประเภทที่ใช้ในงาน ตรวจเช็คอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงงานบัดกรี อุปกรณ์บนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เครื่องมือ LCR แบบใหม่ที่เป็นปากคีบใช้กับอุปกรณ์ SMD ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีความแม่นยำ
ยังมีเครื่องบัดกรีรุ่นใหม่ที่สามารถทำความร้อนได้อย่างรวดเร็วและไม่ส่งผลเสียต่ออุปกรณ์

  1. LCR Elite2 เครื่องวัด LCR ขนาดปากคีบ
  2. ADS200 ชุดบัดกรีแบบมืออาชีพ