เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ Seaward Solar Survey 100R

Seaward Solar Survey 200R Solar Farm
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461, อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917, จุฑามาส แสงแจ่ม โทร.08-1741-5507

เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Logging ได้

ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีชื่อเรียกดังต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม หลังคาผลิตไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์บนหลังคา สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำเป็นต้องได้รับการดูแลหรือซ่อมบำรุง ทั้งแบบที่ติดตั้งบนหลังคาที่เรียกว่า “โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)” และแบบที่ติดตั้งในฟาร์มขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)” เพื่อความปลอดภัย (Safety) และได้ประสิทธิภาพ (Efficiency) อย่างต่อเนื่อง

Solar Survey Wireless Solar Panel
Seaward Solar Survey 100R ส่งข้อมูลด้วยการสื่อสารแบบไร้สาย ทำงานในภาคสนามได้รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน

Solar Link
Seaward Solar Survey 100R วัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์และสื่อสารแบบไร้สาย Solar Link

ความสามารถในการวัดของเครื่อง Seaward Solar Survey 100R

 • ย่านวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์ (Irradiance range 100-1500 W/m2)
 • ย่านวัดค่าอุณหภูมิ (Temperature range -30°C – 125°C)
 • ย่านวัดค่ามุมเอียง (Inclinometer range -30°C – 125°C)
 • ย่านวัดค่าทิศทาง (Compass nearing range 0°C – 360°C)

Solar Survey Kit
Seaward Solar Survey 200R อุปกรณ์ครบครันสำหรับวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องทดสอบ Seaward Solar Survey 100R
ใช้งานร่วมกับเครื่องทดสอบกับระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ชื่อแตกต่างกันดังต่อไปนี้

 • ทดสอบโซลาร์เซลล์
 • ทดสอบโซลาร์รูฟท็อป
 • ทดสอบโซลาร์ฟาร์ม
 • ทดสอบระบบโซลาร์เซลล์
 • ทดสอบระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • ทดสอบระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบโซล่ารูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบโซล่าฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบระบบโซล่ารูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อบ
 • เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์บนหลังคา
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบหลังคาผลิตไฟฟ้า
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • ซ่อมบำรุงโซลาร์เซลล์
 • ซ่อมบำรุงโซลาร์รูฟท็อป
 • ซ่อมบำรุงโซลาร์ฟาร์ม
 • ซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์
 • ซ่อมบำรุงระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • ซ่อมบำรุงระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • ทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์
 • ทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์รูฟท็อป
 • ทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์ฟาร์ม