เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ Seaward Solar Power Clamp

Seaward Solar Power Clamp Solar Farm
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461, อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917, จุฑามาส แสงแจ่ม โทร.08-1741-5507

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿25,000
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

แคลมป์สำหรับช่างมือชีพ - งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีชื่อเรียกดังต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม หลังคาผลิตไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์บนหลังคา สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำเป็นต้องได้รับการดูแลหรือซ่อมบำรุง ทั้งแบบที่ติดตั้งบนหลังคาที่เรียกว่า “โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)” และแบบที่ติดตั้งในฟาร์มขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)” เพื่อความปลอดภัย (Safety) และได้ประสิทธิภาพ (Efficiency) อย่างต่อเนื่อง

Solar Power Clamp Kit
Seaward Solar Power Clamp อุปกรณ์ครบทำงานในภาคสนามได้รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน

Solar Power Clamp Current & Harmonic
Seaward Solar Power Clamp วัดค่ากระแสไฟฟ้าและคาฮาร์มอนิกได้

Solar Power Clamp Energy & Efficiency
Seaward Solar Power Clamp วัดค่าพลังงาน

Solar Maintenance
ทดสอบในงานซ่อมบำรุงระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์

ความสามารถในการวัดของเครื่อง Seaward Solar Power Clamp

 • ค่าความต่อเนื่องของการต่อลงดิน (Earth Continuity Range 0.01-199Ω) การต่อลงดินของโครงของ PV Module ตรวจสอบการต่อลงดินของแผงโซลาร์เซลล์ โครงส่วนที่เป็นโลหะ หรือค่าความต่อเนื่องของสายดินหรือค่าความเชื่อมโยงของสายดินหรือค่าความต้านทานระหว่างโซลาร์เซลล์ถึงหลักดิน
 • วัดค่ากำลังไฟฟ้า (Active Power, AC/DC 0-599 kW)
 • วัดแรงดันไฟฟ้า (0-999V AC/DC)
 • วัดกระแสไฟฟ้า (0-599A AC/DC)
 • วัดกระแสไฟฟ้าอินรัช (0-599A AC)
 • วัดค่าความถี่ไฟฟ้า (20-9.999 kHz)
 • ฮาร์มอนิกส์ออร์เดอร์ (H01-H25)
 • ค่าฮาร์มอนิกส์ดิสทอร์ชั่น (0.1-99.9 %)
 • ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (-1.00 – 1.00)
 • ค่าคาปาซิแตนซ์ (0.000µF – 4000µF)

เครื่องทดสอบ Seaward Solar Power Clamp
กับการใช้งานทดสอบเบื้องต้นกับระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ชื่อแตกต่างกันดังต่อไปนี้

 • ทดสอบโซลาร์เซลล์
 • ทดสอบโซลาร์รูฟท็อป
 • ทดสอบโซลาร์ฟาร์ม
 • ทดสอบระบบโซลาร์เซลล์
 • ทดสอบระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • ทดสอบระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบโซล่ารูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบโซล่าฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบระบบโซล่ารูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อบ
 • เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์บนหลังคา
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบหลังคาผลิตไฟฟ้า
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • ซ่อมบำรุงโซลาร์เซลล์
 • ซ่อมบำรุงโซลาร์รูฟท็อป
 • ซ่อมบำรุงโซลาร์ฟาร์ม
 • ซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์
 • ซ่อมบำรุงระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • ซ่อมบำรุงระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • ทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์
 • ทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์รูฟท็อป
 • ทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์ฟาร์ม