อะไรคือ ERS System ของระบบ Burn-In ?

Pic.jpg

Delta ERS system ระบบการทดสอบ “Burn-In” ที่สามารถหมุนเวียนพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

สินค้าภายใต้แบรนด์เดลต้า ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบ Burn-In และ Power Supply & Electronics Load ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานได้ออกแบบระบบ Burn-In ที่สามารถตอบโจทย์การประหยัดพลังงานได้ถึง 93% ทำให้หน่วยงาน QA/QC ของผู้ผลิต และหน่วยงานต่างๆ สามารถทดสอบอายุใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เวลาทดสอบยาวนานสามารถดึงพลังงานกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ จะดีกว่าไหมหากพลังงานเหล่านั้นไม่สูญเปล่าไปเป็นความร้อน อีกทั้งยังลดค่าไฟฟ้าได้มหาศาล

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ผู้นำเข้าและที่ปรึกษาสำหรับกลุ่มสินค้านี้ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของสินค้ากลุ่ม ERS (Energy Recycle System) จึงนำเข้ามาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร.08-1832-7016, ณัฐวุฒิ เหย้าภักดี โทร.08-7717-5987

ers-applications-en.jpg

Burn-In คืออะไร และมีความสำคัญแค่ไหน กับงานทดสอบ ?
การ Burn-In เป็นกระบวนการที่อุปกรณ์ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ , PCB Board , Printing Board , Home Appliance , Hard disk หรือ Hub ของระบบเน็ตเวิร์ก ถูกนำไปทดสอบเพื่อหาอัตราชำรุดในการทำงานในช่วงต้นของอายุสินค้า เพื่อนำจุดบกพร่องดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

ในการทดสอบประเภทนี้จะจำลองสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ เช่น อุณหภูมิ , ความชื้น ในรูปแบบต่างๆ เพื่อดูพฤติกรรมของอุปกรณ์ว่าจะแสดงอาการออกอย่างไร โดยมีคำนิยาม ดังนี้

Stress + Extreme Conditions + Prolong Time = Acceleration of “Normal/Useful life”

Delta_Bathtub_Curve.jpg

โดยผู้ผลิต , ออกแบบอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะดูพฤติกรรม และพัฒนา เพื่อให้อายุการทำงานสูงขึ้น ในประสิทธิภาพที่เหมาะสม หรืออีกนัยยะหนึ่ง เป็นการคำนวณเพื่อหาอายุของอุปกรณ์นั้นๆ นั้นเอง

ผลิตภัณฑ์ประเภทไหนบ้างที่ใช้กับระบบ ERS ของ Delta ได้?
เนื่องจากหัวใจหลักของระบบ ERS (Energy Recycle System) ก็คือ Electronics Load ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็น AC power ได้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ก็คือกลุ่มแหล่งจ่ายพลังงาน อาทิ Switching Power Supply, AC Adapter ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆ ไป, Power Bank , UPS และแบตเตอรี่ต่างๆ หรื่อสรุปให้เข้าใจง่ายก็คือการ Burn-in ที่ต้องมี Load ต่ออยู่กับตัวสินค้านั้นๆ

Delta_Recycle_0.png

อะไรคือระบบ Energy Recycle System
Energy Recycle System คือระบบรีไซเคิลพลังงานในกระบวนการ Burn-In จากปกติแล้วจะถูกปล่อยทิ้งในรูปแบบของความร้อน โดยใช้ DC Electronics Load เป็นตัวกลางในการจำลองโหลด

การ Burn-in โดยทั่วไปจะเน้นให้สินค้าที่ถูกทดสอบทำงานในระยะเวลานาน ซึ่งหากเป้นการ Burn-In อุปกรณ์จ่ายพลังงานดังที่กล่าวมาข้างต้น ราคาค่าพลังงานต่อการทดสอบหนึ่งรอบจะไม่ใช่ถูกๆ และจะยิ่งเลวร้ายขึ้นหาก load เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นความร้อนซึ่งทำให้บริเวณทดสอบมีอุณหภูมิสูงขึ้น เป็นภาระกับระบบปรับอากาศและค่าไฟก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีก

Delta_Diagram_recycle.png