อบรม "การตรวจวัดและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร"

65-11-02_S_Solar.jpg

สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

วัน : พุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565
เวลา : 9:30 - 16:00 น.
สถานที่ : ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ชำระโดยการโอนก่อนการอบรม
* ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน
** รับจำนวนจำกัด (ต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)
* ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับของสมนาคุณ Volt Alert วัดลำดับเฟส รุ่น MD126 จำนวน 1 อัน/คน (มูลค่า 2,500 บาท)

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการโซลาร์เซลล์หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการนำเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ไปใช้เพื่อประยุกต์ใช้งาน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ

  • เข้าใจวิธีการดูแลและบำรุงรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบทั้งระบบจุดไหน ควรใช้เครื่องมืออะไรจึงจะถูกต้องเหมาะสม
  • เข้าใจและเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือวัดและทดสอบต่างๆในระบบไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ให้ครอบคลุมครบถ้วนในทุกๆจุดเสี่ยง ที่อาจทำให้เกิดอันตราย และประสิทธิภาพต่ำลง
  • เรียนรู้การใช้เครื่องวัดวัดจริง พร้อมทั้งการทำรายงานผลทดสอบระดับมืออาชีพ
  • เข้าใจฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้เครื่องมือรวมไปถึงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  • ภาคทฤษฎี โดยคุณสุพจน์, คุณจิรายุ, คุณดิศรณ์
  • ภาคปฏิบัติ ทดลองตรวจวัด / ทำรายงานผลทดสอบ