หลากหลาย Accelerometer สำหรับทุกลักษณะงาน

Accelerometer
ดูเพิ่มเติมรุ่นต่างๆ Link ไปยังเวบผู้ผลิต

Force Sensor และ Accelerometer ของ Bruel&Kjaer มีรุ่นและแบบต่างๆ ให้เลือกมากที่สุดเพื่อให้คุณเลือกรุ่นที่เหมาะกับงานของคุณที่สุด ครอบคลุมงานทดสอบผลิตภัณฑ์, ทดสอบยานยนต์, งานทางวิศวกรรมโยธา, Modal Testing, Calibration และยังมี Laser Vibrometer เพื่อการวัด Vibration แบบไม่สัมผัสอีกด้วย