สุดยอดไมโครโฟนจาก Bruel&Kjaer

Microphone Wire Microphone
ดูเพิ่มเติมรุ่นต่าง Link ไปยังเวบผู้ผลิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : อัจฉรา สถาพรวัฒนายนต์ โทร.08-1372-0180

คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนระดับมาตรฐานแห่งชาติจากผู้ผลิตไมโครโฟนระดับโลกที่มีประสบการณ์กว่า 60 ปี ใช้ในงานสอบเทียบมาตรฐาน Acoustic, วัดความดังเสียงของผลิตภัณฑ์, อาการยาน, ยานยนต์, งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
ด้วยความทนทานอันเป็นที่ยอมรับและความแม่นยำสูงสุด และยังมีไมโครโฟนชนิดแผ่นบาง และชนิดพิเศษอื่น ๆ สำหรับวัดเสียงดังมาก ๆ เช่น การระเบิดของ AIRBAG ฯลฯ