สัมมนา “การตรวจวัดเพื่อบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ยุค 4.0”

โดยทีมวิศวกร บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Fluke
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

สถานที่ : ห้องสัมมนา ชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด, กรุงเทพมหานคร
*ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน
** รับจำนวนจำกัด

คุณสมบัติผู้ฝึกอบรม

 • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและผู้ที่เกี่ยวข้อง

62_Fluke-1.jpg
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. 1,500 บาท / 4 ชั่วโมง
1. การตรวจวัดและแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (PQ) สาเหตุของเครื่องจักรเสียหายกับ Fluke 430 Series และอื่นๆ

 • การวิเคราะห์หาผลการวัดเพื่อนำมาซึ่งการแก้ไขได้อย่างตรงจุดและถูกต้อง
 • การตรวจวัดค่า Loss ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า
 • การตรวจวัดเพื่อหาสาเหตุการเกิดปัญหาแรงดันเปลี่ยนแปลงชั่วขณะ
 • การตรวจวัดประสิทธิภาพของมอเตอร์
 • ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่ไม่ดีส่งผลต่อมอเตอร์อย่างไร
 • การรับภาระที่เหมาะสมของมอเตอร์
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและคุ้มค่าที่สุด
 • การทดลองจากเครื่องจริง

โดย คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ Industrial Group product Manager


62_Fluke-2.jpg
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. 1,500 บาท / 4 ชั่วโมง
2. การตรวจวัดค่าความต้านทานดินของหลักดิน ในระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า (Grounding resistance) พร้อมทดลองจริงกับ Fluke 1625 และอื่นๆ

 • ความเข้าใจในระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน
 • การตรวจวัดความต้านทานดินอย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด
  - วิธีการตรวจวัดแบบ Fall of potential
  - Selective testing
  - Clamp loop testing
  - Soil resistivity testing
 • วิธีการตรวจวัดความต้านทานดินของระบบป้องกันฟ้าผ่าให้ได้ค่าที่แม่นยำเชื่อถือได้ อันตรายจาก Step voltage และวิธีการตรวจวัด
 • การทดลองจากเครื่องจริงพร้อมชุดสาธิต

โดย คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ Industrial Group product Manager


62_Fluke-3.jpg
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 - 16:00 น. ฟรี / 3 ชั่วโมง
3. Digital Multimeter ที่ไม่ง่ายอย่างที่คิด

 • ดูมิเตอร์อย่างไรที่ทนต่อการ Flash ได้
 • การเลือก DMM ใช้ในงานละเอียด อย่างไร
 • เรียนรู้สาเหตุที่ทำให้มิเตอร์อ่านค่าได้ผิดพลาด เช่น แรงดันผี
 • ใช้ DMM กับระบบ Inverter อย่างไรจึงจะถูกต้อง
 • การทดลองวัดค่า Average และ True RMS
 • วัดค่า Output ของ Inverter และการวัดค่าด้วย OSC ที่แตกต่างกัน
 • การสื่อสารข้อมูลระหว่าง DMM และอื่นๆ

โดย คุณพลธร ตันติมันตาภรณ์ Industrial Group product Manager


62_Fluke-4.png
วันอังคารที่ 13-14 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 - 16:00 น. 4,500 บาท / 12 ชั่วโมง
4. การซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือน พร้อมทดลองจริงกับ Fluke 810 และอื่นๆ

 • หลักการบำรุงรักษาแบบต่างๆ สำหรับการบริหารจัดการเครื่องจักร
 • ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นบ่อยในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • การตรวจวัดปัญหาเครื่องจักรด้วยการวัดการสั่นสะเทือนและเครื่องมือต่างๆ
 • การประเมินอายุของแบตเตอรี่ประเภท Deep cycle (UPS)
 • การทดลองจากเครื่องจริงพร้อมชุดสาธิต

โดย คุณสารกิจ จูมวันทา Vibration Product Specialist


62_Fluke-5.jpg
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 - 12:00 น. 1,000 บาท / 3 ชั่วโมง
5. การวิเคราะห์ปัญหางานซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ด้วยภาพความร้อน พร้อมทดลองจริงกับ fluke thermal Image

 • เพราะอะไรหลักการวัดอุณหภูมิโดยใช้ infrared จึงบอกกับการตรวจสอบในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
 • สิ่งที่ต้องระวังจากการใช้เกณฑ์ในการตัดสินความผิดปกติ
 • ตัวอย่างภาพความร้อนในการตรวจวัดในระบบไฟฟ้าและอื่นๆ
 • การทดลองวัดค่าจาก thermal Image และความผิดพลาด

โดย ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค infrared thermography product Manager


62_Fluke-6.jpg
วันที่ --- เวลา 13:30 - 16:30 น. 1,500 บาท / 3 ชั่วโมง
6. การตรวจวัดระบบไฟฟ้ากำลังและระบบปรับความเร็วมอเตอร์ (Inverter) พร้อมทดลองจริงกับ Fluke MDA550 และอื่นๆ

 • การทดสอบแรงดันไฟฟ้า Input ของ Drive ทำให้เกิดปัญหาของระบบไฟฟ้าในการผลิต
 • การหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำงานของ Drive ทำให้เกิดการผิดพลาดของ Process ในการทำงาน
 • ปัญหาของแรงดันไฟฟ้า Output ของ Drive ที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด สามารถทำให้มอเตอร์เสียและหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร
 • ตรวจหาแรงดันไฟฟ้ารั่วลงเพลาทำให้แบริ่งพัง โดย MDA550
 • การทดลองจากเครื่องวัดจริงและชุดสาธิต

โดย คุณพลธร ตันติมันตาภรณ์ Industrial Group product Manager