สัมมนา “การตรวจวัดเพื่อบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์กับมอเตอร์ยุค 4.0”

62-05-23_S_Fluke_4_0.jpg

โดยทีมวิศวกร บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ
1. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด

บริษัท อีเลคทรอนิคส์ซอร์ซ จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องคัทลียา ชั้น 5 โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต, จ.ปทุมธานี
* สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่ กทม.ส่วนกลาง, ปทุมธานีและสมุทรปราการ
Download จดหมายเชิญและรายละเอียด
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

2. บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องระยอง 1-2 ชั้น 6 โรงแรม Holiday Inn & Suites Rayong City Centre, จ.ระยอง
* สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่ ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทราและภาคตะวันออก
Download จดหมายเชิญและรายละเอียด
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

3. บริษัท วีก้าออโตเมชั่น (2000) จำกัด
บริษัท วีก้าออโตเมชั่น (2000) จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องจามจุรี ชั้น 2 โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท, จ.สระบุรี
* สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่ อยุธยา, สระบุรี, ปราจีนบุรี, นครราชสีมา, สระแก้วและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Download จดหมายเชิญและรายละเอียด
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

4. บริษัท อุลตร้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท อุลตร้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องธนภาคิน ชั้น 4 โรงแรม Central Place (Premium Place), จ.สมุทรสาคร
* สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่ นนทบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ราชบุรีและเพชรบุรี
Download จดหมายเชิญและรายละเอียด
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

*ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน
** ขอสงวนสิทธิรับไม่เกิน 2 ท่าน/องค์กร และรับจำนวนจำกัด

คุณสมบัติผู้ฝึกอบรม

 • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและผู้ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อสัมมนา
8:30 - 9:00 ลงทะเบียน (Registration)
9:00 - 9:10 กล่าวต้อนรับและเปิดงาน (Welcome and Introductions)
9:10 - 9:25
1. หลักการและรูปแบบการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ สำหรับ

 • - ระบบติดตั้งและจ่ายไฟฟ้า
 • - อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลหมุน
 • - คุณภาพไฟฟ้าที่ใช้งาน

โดย คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ (Technical & Metrology Product Director, Measuretronix.ltd)
9:25 - 10:10
2. การตรวจวัดปัญหาคุณภาพไฟฟ้าเพื่องานซ่อมบำรุงและการประหยัดพลังงาน

 • - ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่ไม่ดีส่งผลต่อระบบไฟฟ้าอย่างไรและจะตรวจวัดอย่างไร
 • - การตรวจวัดประสิทธิภาพมอเตอร์
 • - แนวทางการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแบบ Online ในยุค 4.0
 • - ปัญหาระบบกราวด์และแนวทางการตรวจวัด

โดย คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ (Industrial Test Tools Product Manager, Measuretronix.ltd)
10:10 - 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)
10:30 - 11:30
3. การวัดปัญหาระบบไฟฟ้าของ Motor & Drive (MDA)

 • - มาตรฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือวัด
 • - หลักการทำงานของ Drive
 • - การตรวจความผิดปกติกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้ง Drive
 • - ปัญหาการติดตั้ง Drive กับ Motor ผิด
 • - ตรวจหาแรงดันไฟฟ้ารั่วลงเพลาทำให้แบริ่งพัง

โดย คุณพลธร ตันติมันตาภรณ์ (Industrial Test Tools Product Manager, Measuretronix.ltd)
11:30 - 12:00 ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์และ Workshop รอบที่ 1 (สถานีที่ 1-2)
12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)
13:00 - 13:45
4. ปัญหาหลักด้านเครื่องจักรกลหมุน (Mechanic)

 • - Vibration, Unbalance, Misalignment, Looseness และ Bearing

โดย คุณสารกิจ จูมวันทา (Industrial Test Tools Product, Measuretronix.ltd)
13:45 - 14:30
5. ปัญหาการตรวจหาความร้อนในระบบไฟฟ้า (TI) และวิธีแก้ไข

 • - หลักการวัดอุณหภูมิโดยใช้ Infrared ในการตรวจสอบ
 • - สิ่งที่ต้องระวังจากการใช้เกณฑ์ในการตัดสินความผิดปกติ
 • - ตัวอย่างภาพความร้อนและค่าจากการวัดด้วย Thermal Image กับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

โดย ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค (Industrial Test Tools Product Manager, Measuretronix.ltd)
14:30 - 14:50 พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)
14:50 - 15:20 ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์และ Workshop รอบที่ 2 (สถานีที่ 3-4)
15:20 - 16:00 ลุ้นรับของรางวัลและกล่าวปิดงาน (Lucky Draw and Closing Remarks)

* หมายเหตุ : หัวข้อและเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม