พิเศษ เฉพาะเครื่องมือวัดกลุ่ม FPQ, Ti และ Mech รับฟรี iPad mini 64GB (WiFi only)

1561952130946.jpg
Fluke เครื่องมือเพื่อการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่ม: 1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2562

เมื่อซื้อ

Fluke 438ll, 437ll และ 435ll Power Quality and Energy Analyzer
ที่ใช้วัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านคุณภาพไฟฟ้า เช่น พลังงานไฟฟ้า ฮาร์มอนิค ความไม่สมดุล ความเร็วของมอเตอร์ ได้ง่ายดาย

Fluke Ti480 Pro,Ti401 Pro, TiX580 และ TiX501 Thermal Imager
สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทาน ประสิทธิภาพที่ใช้งานง่ายและความมั่นใจให้ภาพละเอียด คมชัดสูง ขนาดจอใหญ่ ทำให้มองเห็นปัญหาความร้อนได้ชัดเจน

Fluke 810 Vibration Tester
ใช้ตรวจค้นปัญหาทางกลได้อย่างรวดเร็ว สามารถรู้ถึงต้นตอและความรุนแรงของปัญหาได้อย่างทันที โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ปัญหา

" รับสิทธิ์ในการอบรมการใช้งาน เพื่อความคุ้มค่าของเครื่องมือ อย่างที่ไม่มีใครทำได้ "