ด่วน!! ลูกค้าที่ซื้อ FLUKE 173x และ 174x

61-08-23-Replacement_Test_Leads.jpg

ด่วน.. ลูกค้าที่ซื้อ FLUKE 173x และ 174x จากเมเชอร์โทรนิกซ์ โปรดติดต่อกลับมาที่แผนกบริการ 02-514-1000 ด่วน เพื่อเปลี่ยนสาย Test leads ที่ปรับปรุงด้านความปลอดภัยชุดใหม่ ฟรี!!!

รายละเอียดเพิ่มเติม คำเตือนด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณของ Measuretronix

Fluke ได้พบว่าการใช้สายวัดทดสอบที่ไม่ถูกต้องบางประการของ 3PHVL-1730 หรือ 3PHVL-1730-5M ‘สายวัดทดสอบแรงดันไฟฟ้า, 3 เฟส + N’, ที่มาพร้อมเครื่องบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้า 173x Series, 174x Series อาจทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในสภาวะอันตราย ที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ร้ายแรงหรือการเสียชีวิต

ถึงแม้ว่าสายวัดทดสอบเหล่านี้จะเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่บังคับใช้ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะต่อสายแรงดันไฟฟ้าบนชุดสายวัดทดสอบผิด เมื่อทำการเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก

ถึงแม้ว่าผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมจะเห็นถึงข้อผิดพลาดในการต่อสายได้ชัด แต่ถ้าหากมีการต่อสายที่ผิด การลัดวงจรของสายเฟสกับสายเฟสหรือสายเฟสลงดินอาจ ก่อให้เกิดการระเบิดของอาร์คและทำให้มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ร้ายแรงหรือการเสียชีวิตได้

โปรดหลีกเลี่ยงการกำหนดค่าการต่อสายที่ไม่ถูกต้องใดๆ เหล่านี้
Fluke แนะนำให้คุณหยุดใช้ชุดสายเคเบิล ‘สายวัดทดสอบแรงดันไฟฟ้า, 3 เฟส + N’ แล้วติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอชุดสายวัดทดสอบทดแทนฟรี ชุดสายวัดทดสอบทดแทนนี้ใช้ขั้วต่อ Banana แบบตรงแทนที่จะเป็นขั้วต่อแบบซ้อนได้

เพื่อช่วยในการจ่ายไฟให้กับเครื่องบันทึกจากขั้ววัด ชุดสายวัดทดสอบทดแทนนี้มีอุปกรณ์เสริมจัมเปอร์แบบสั้นที่มีทั้งขั้วต่อแบบซ้อนได้และขั้วต่อ Banana แบบตรง การกำหนดค่าของชุดสายวัดทดสอบทดแทนนี้ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในการต่อสายที่ผิดอีกต่อไป

ชุดสายวัดทดสอบทดแทนที่ถูกติดตั้ง
174x_Replacement_Test_Leads.png